CVIS Consulting, s. r. o.

Novinky

15. 12. 2023

Dokončení implementačního projektu pro společnost Dibaq

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila projekt implementace ERP systému pro akciovou společnost Dibaq. Implementace byla provedena během devíti měsíců roku 2022. Systém byl předán k užívání v lednu 2023. Následujících pět měsíců byl za odborného dohledu CVIS Consulting odladěn tak, aby jej uživatelé společnosti Dibaq v České republice a Polsku mohli používat v souladu s cíli a zadáním projektu.

Systém nyní plně pokrývá oblast financí a účetnictví, nákupu, obchodu a marketingu, logistiky a skladového hospodářství, plánování a řízení výroby a kvality, reportingu, infrastrukturních procesů, přičemž je propojen na specializovaná řešení pro řízení elektronického obchodu, controllingu, HR a technologické úrovně řízení výroby tak, jak předpokládalo zadání projektu.

Foto/Dibaq_2 - original 

Skupinu Dibaq tvoří celkem osm společností ze tří zemí. Dibaq patří k předním tuzemským producentům krmiv, pochoutek a výživových doplňků pro hospodářská a domácí zvířata, která nabízí pod značkami Fitmin, thePet+, Bocus a celou řadou privátních značek.

28. 5. 2023

ERP systém pro společnost TESCAN

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila první část projektu výběru a implementace ERP systému pro společnost TESCAN. Projekt zahrnoval zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně analýzy a specifikace požadavků z oblasti financí a controllingu, CRM a obchodu, skladového hospodářství, nákupu, PDM, TPV a změnového řízení, plánování a řízení výroby, dílenského řízení výroby, servisu, projektového řízení, řízení kvality, EAM, infrastrukturních procesů a podpory manažerského rozhodování, a to se zohledněním potřeb celé skupiny zahrnující entity v zemích čtyř kontinentů. Součástí bylo rovněž vlastní výběrové řízení organizované ve dvou kolech, vyhodnocení nabídek a prezentací uchazečů.

V roce 2023 bude projekt pokračovat konsolidací IS/ICT v kontextu organizačních změn holdingu a jeho dceřiných společností. V této fázi CVIS Consulting zajišťuje odborný dohled a konzultační podporu při řízení projektu.

 Foto/TESCAN - original

Skupina TESCAN má třicetiletou historii vývoje a výroby inovativních elektronových mikroskopů, mikrotomografů a souvisejících softwarových řešení pro uživatele z mnoha oblastí výzkumu a průmyslu. Skupina má vedoucí postavení v oblasti mikro- a nanotechnologií. Společnost sídlí v Brně v České republice a zaměstnává více než 750 lidí v závodech po celém světě.

1. 7. 2022

Mentoringový projekt pro MATEO PACKING

Jednatel společnosti CVIS Consulting, Petr Sodomka, úspěšně dokončil projekt v rámci mentoringového programu Středočeského inovačního centra PLATINN pro společnost MATEO PACKING. Projekt byl zaměřen na tvorbu dokumentu Request for Proposal, který bude sloužit k výběru ERP systému a jeho dodavatele. Projekt zahrnoval mentoring, konzultace a definování obecných požadavků, požadavků na architekturu a bezpečnost ERP systému, servisní služby a garance, cenovou nabídku pro on-premise a on-demand řešení a v neposlední řadě požadavků na řízení financí a účetnictví, prodeje, řízení vztahů se zákazníky a dalších procesních oblastí. 

Projekt byl zakončen akceptací vypracovaného dokumentu, který bude dále sloužit vedení společnosti pro rozhodování o výběru a implementaci ERP systému.

Foto/MATEO - original

 

MATEO PACKING je přední český výrobce obalových materiálů. Na trhu působí od roku 1992 a za tu dobu se vypracoval na jednoho z největších zpracovatelů LDPE fólií v  jednou z České republice.

1. 5. 2022

Školení pro Asseco Solutions SK

Společnost CVIS Consulting i v roce 2022 úspěšně pokračovala ve školení pro společnost Asseco Solutions, a to ve Slovenské republice, kde tento dominantní producent ERP systémů poskytuje řešení Helios SPIN a Helios iNuvio. Školení bylo zaměřeno na předání znalostí a zkušeností ze slovenského i českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s požadavky zákazníků a poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií. Školení rovněž zahrnovalo podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů, zejména pak kritických faktorů obchodních modelů dodávky ERP systémů, včetně různých variant cloudových řešení, a to za účelem zlepšení strategického i operativního řízení obchodních případů.

Foto/Asseco_SK - original

 

Školení celkem absolvovalo více jak 30 specialistů společnosti, včetně vedoucích pracovníků, obchodních, produktových a marketingových manažerů.

1. 3. 2022

ERP systém pro společnost Dibaq

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila první část projektu výběru a implementace ERP systému pro akciovou společnost Dibaq. Projekt zahrnoval zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně analýzy procesů a požadavků z oblasti financí a účetnictví, nákupu, obchodu a marketingu, logistiky a skladového hospodářství, plánování a řízení výroby a kvality se specifiky potravinářského průmyslu, reportingu, infrastrukturních procesů a integrace specifických řešení pro řízení elektronického obchodu, controllingu, HR a technologické úrovně řízení výroby. Součástí bylo rovněž vlastní výběrové řízení organizované ve dvou kolech, vyhodnocení nabídek a prezentací uchazečů a odborný dohled nad smluvním zajištěním projektu.

V průběhu roku 2022 byla zahájena implementace zvoleného řešení pro využití v České republice a Polsku. Dokončena bude předáním systému do rutinního provozu od ledna 2023. V této fázi projektu CVIS Consulting zajišťuje odborný dohled nad implementací a konzultační podporu k řízení projektu.

Foto/Dibaq - original

 

Skupinu Dibaq tvoří celkem osm společností ze tří zemí. Dibaq patří k předním tuzemským producentům krmiv, pochoutek a výživových doplňků pro hospodářská a domácí zvířata, která nabízí pod značkami Fitmin, thePet+, Bocus a celou řadou privátních značek.

30. 11. 2021

ERP systém pro společnost Heureka Group

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila první etapu projektu výběru a implementace ERP systému pro společnost Heureka Group. Projekt zahrnoval zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně analýzy požadavků na nový ERP systém zahrnující oblast financí a účetnictví, controlingu, nákupu, reportingu, infrastrukturních procesů a integrace specifických řešení pro řízení elektronického obchodu a marketingu. Součástí bylo rovněž vlastní výběrové řízení organizované ve dvou kolech, vyhodnocení nabídek a prezentací uchazečů a odborný dohled nad smluvním zajištěním projektu.

V průběhu roku 2021 byla provedena implementace zvoleného řešení pro využití v České republice a na ni navázala etapa roll-outů ERP systému do dalších zemí Evropy, kde společnost působí. Dokončení roll-outů je plánováno na roky 2022 a 2023. ERP systém je provozován výhradně v cloudovém prostředí na single-tenant architektuře. CVIS Consulting průběžně zajišťuje odborný dohled nad implementací a intenzivní konzultační podporu k řízení projektu.

Foto/Heureka - original

Akciová společnost Heureka Group je členem skupiny PPF. Provozuje největší cenový srovnávač v Evropě. Do Heureka Group patří kromě české a slovenské Heureky také maďarské Árukereső.hu, rumunské Compari.ro, bulharské Pazaruvaj.com, slovinské Ceneje.si, chorvatské Jeftinije.hr, srbské Idealno.rs a bosenské Idealno.ba.

 

30. 09. 2021

Školení pro společnost Asseco Solutions a její partnerské organizace

Společnost CVIS Consulting v měsíci květnu a září úspěšně uskutečnila školení pro největšího tuzemského producenta ERP systémů, společnost Asseco Solutions a její partnerské organizace dodávající řešení Helios Nephrite a Helios iNuvio. Školení bylo zaměřeno na předání znalostí a zkušeností z českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s požadavky zákazníků a poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií. Školení rovněž zahrnovalo podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů, zejména pak kritických faktorů obchodních modelů dodávky ERP systémů, včetně různých variant cloudových řešení, a to za účelem zlepšení strategického řízení obchodních případů.

Foto/Asseco_2 - original

 

Školení celkem absolvovalo více jak 50 specialistů z 10 organizací, včetně vedoucích pracovníků, obchodních, produktových a marketingových manažerů.

22. 6. 2021

Školení pro obchodní specialisty společnosti Minerva Česká republika

Společnost CVIS Consulting v měsíci červnu úspěšně uskutečnila školení pro společnost Minerva Česká republika, jednoho z největších systémových integrátorů v ČR a dodavatele informačních systémů do výrobních a distribučních firem. Školení bylo zaměřeno na předání znalostí a zkušeností z českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s požadavky zákazníků a poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií. Školení rovněž zahrnovalo podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů, zejména pak kritických faktorů obchodních modelů dodávky ERP systémů, včetně různých variant cloudových řešení, a to za účelem zlepšení strategického řízení obchodních případů.

Foto/Minerva_2 - original

 

Školení absolvovali kromě obchodních specialistů také zástupci top managementu, marketingoví pracovníci a odborní konzultanti.

1. 12. 2020

CVIS Consulting zpracoval audit informačního systému pro První brněnskou strojírnu Velká Bíteš

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila audit informačního systému pro akciovou společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš. Analýza zpracovaná formou auditové zprávy popisuje současný stav podnikových procesů v oblasti obchodu, marketingu, servisu, nákupu, skladového hospodářství, údržby, technické přípravy výroby, plánování a řízení výroby, řízení kvality, ekonomiky a controllingu, a to v návaznosti na současné pokrytí IS/ICT v Divizi letecké techniky a Divizi přesného lití. Dále charakterizuje stav IS/ICT a jeho hodnocení z technického, organizačního a ekonomického hlediska. Součásti zprávy je návrh řešení současného stavu a postupu k jeho dosažení, včetně více variant upgradu ERP systému.

Projekt byl zakončen akceptací auditové zprávy a její prezentací pro top management společnosti. Zpráva bude dále sloužit jako podklad pro rozhodování o strategii rozvoje IS/ICT.

Foto/PBS - original

První brněnská strojírna Velká Bíteš je jednou z nejdéle působících strojírenských značek na světovém trhu. Společnost se významně prosadila jako hi-tech výrobce turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku či dopravní průmysl a stabilně působí jako specialista v oboru přesného strojírenství.

30. 7. 2020

CVIS Consulting zpracoval audit informačního systému pro Vodovody a kanalizace Břeclav

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila audit informačního systému pro akciovou společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. Analýza zpracovaná formou auditové zprávy popisuje současný stav pokrytí klíčových procesů informačními systémy a technologiemi v oblasti výroby a dodávky pitné vody, odvádění a čistění odpadních vod, laboratorních služeb, správy zákazníků, řízení investic, ekonomiky, financí, materiálně-technického zásobování, řízení majetku, personalistiky a mezd. Součásti zprávy je definice požadovaného stavu v jednotlivých oblastech a rozbor možnosti řešení dalšího rozvoje IS/ICT, včetně analýzy rizik.

Projekt byl zakončen akceptací auditové zprávy a její prezentací pro top management společnosti. Zpráva bude dále sloužit jako podklad pro rozhodování o strategii rozvoje IS/ICT.

Foto/VaK - original
 

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav poskytuje služby v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních vod v břeclavském regionu.

20. 6. 2020

CVIS Consulting zpracoval studii rozvoje řešení Helios Green Enterprise

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila studii rozvoje řešení Helios Green Enterprise pro společnost Gatema IT. Studie byla zaměřena na zhodnocení výchozí pozice ERP produktu s ohledem na konkurenci, odvětvové zaměření, oborová a procesní řešení, standardní vlastnosti a funkce systému, vlastnosti a funkce typické pro výrobní podniky, zákazníky a reference, personální zázemí dodavatele, poskytované servisní služby a garance, cenové a nákladové aspekty implementace a provozu produktu a v neposlední řadě konkurenční řešení a jejich hodnocení z pohledu zákazníků. Studie rovněž stanovila konkurenční pozici na trhu, nabídla návrh vhodné konkurenční strategie, definování konkurenčních výhod a opatření nutných k udržení konkurenceschopnosti produktu.

Studie byla předána objednavateli k dalšímu použití, její hlavní výsledky a doporučení byly odprezentovány konzultantům, analytikům i managementu firmy.

Foto/Gatema - original
 

Akciová společnost Gatema IT patří k nejvýznamnějším partnerům Asseco Solutions pro dodávky a implementace ERP systémů Helios Green a Helios Orange na českém trhu.

6. 1. 2020

CVIS Consulting zpracoval audit informačního systému pro T Machinery

Ke konci roku 2019 společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila audit informačního systému pro akciovou společnost T Machinery. Analýza zpracovaná formou auditové zprávy popisuje současný stav hodnototvorných a podpůrných procesů ve vybraných oblastech, v návaznosti na současné pokrytí IS/ICT. Dále charakterizuje stav IS/ICT a jeho hodnocení z technického, organizačního a ekonomického hlediska. Součásti zprávy je definice požadovaného stavu v jednotlivých oblastech a návrh cílového stavu a postupu k jeho dosažení.

Projekt byl zakončen akceptací auditové zprávy a její prezentací pro majitele společnosti. Zpráva bude dále sloužit jako podklad pro rozhodování o strategii rozvoje IS/ICT.

Foto/TM - original

Akciová společnost T Machinery je výrobně-inženýringová společnost v oblasti důlní techniky a současně jeden z mála výrobců v České republice, který je schopen navrhnout, vyrobit, dodat a uvést do provozu celý dobývací komplex.

1. 7. 2019

Český metrologický institut vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP systému

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila projekt výběru ERP systému a jeho dodavatele pro Český metrologický institut (ČMI). Úvodní fáze projektu zahrnovala zpracování analýzy současného stavu a požadavků na nový ERP systém zahrnující mimo základní agendy, jako jsou finanční účetnictví a výkaznictví, řízení lidských zdrojů, projektové řízení, také portálové řešení, řízení pracovních toků (workflow) a dokumentů (DMS).

Další fáze projektu byla zaměřena na přípravu a vytvoření zadávací dokumentace dle požadavků Zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.) a návrh smluvního zajištění pro všechny etapy projektu včetně specifikace servisních a ad hoc služeb, které jsou nezbytné k dlouhodobému rutinnímu provozu ERP systému. 

Na základě realizace zadávacího řízení a splnění zákonných podmínek rozhodl zadavatel o výběru ERP systému a společnosti, která uskuteční jeho implementaci a zajistí dlouhodobou servisní podporu. Odborný dohled nad implementací, která je plánována na r. 2019 a 2020, zajistí společnost CVIS Consulting.

Foto/CMI - original

 

Český metrologický institut (ČMI) má statut státní příspěvkové organizace, která byla zřízena rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu České republiky. ČMI má sídlo v Brně a pobočky na 12 dalších místech po celé ČR. V současné době má přibližně 400 zaměstnanců. ČMI zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti. Zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie, jako jsou uchovávání a rozvoj státních etalonů, výzkum a vývoj v metrologii, přenos jednotek, kalibrace etalonů a pracovních měřidel, legální metrologie, schvalování typu měřidel, prvotní a následné ověřovánístanovených měřidel, státní metrologický dozor a posuzování shody u měřidel. ČMI rovněž vykonává certifikaci referenčních materiálů, provádí ověřování stanovených měřidel a řadu dalších činností.

5. 3. 2019

CVIS Consulting zpracoval audit informačního systému pro Démos trade

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila audit informačního systému pro akciovou společnost Démos trade. Analýza zpracovaná formou auditové zprávy popisuje současný stav pokrytí klíčových procesů společnosti Démos trade informačními systémy a technologiemi. Součástí zprávy je SWOT analýza základních variant rozvoje IS/ICT, rozbor současných nedostatků, návrh řešení pro jednotlivé oblasti podnikového informačního systému i Porterův model ukazující možnosti využití ERP systému pro podporu konkurenceschopnosti. Zpráva rovněž obsahuje zhodnocení perspektivy stávajících součástí informačního systému, smluvního vztahu s dodavateli a nákladů vynaložených na IS/ICT. Projekt byl zakončen akceptací auditové zprávy a její prezentací pro majitele společnosti. Zpráva bude dále sloužit jako podklad pro rozhodování o strategii rozvoje IS/ICT.

Foto/Demos - original

Akciová společnost Démos trade je největším dodavatelem materiálů pro výrobu nábytku v České republice s více než dvacetiletou historií. Působí také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku, kde dohromady zaměstnává více jak 600 pracovníků.

25. 6. 2018

CVIS Consulting zpracoval audit informačního systému pro VÍTKOVICE STEEL

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila audit informačního systému pro akciovou společnost VÍTKOVICE STEEL. Audit byl zaměřen na popis současného stavu hodnototvorných a podpůrných procesů, návrh změn a způsob celkového řešení podnikového informačního systému. Audit se týkal oblasti prodeje, CRM, nákupu, plánování a řízení výroby, skladové evidence, logistiky a expedice, řízení kvality, údržby budov a strojů. Projekt byl zakončen akceptací auditové zprávy, která bude sloužit vrcholovému managementu jako podklad pro další rozhodování o strategii rozvoje IS/ICT.

 

Foto/Vitkovice - stredni

Akciová společnost VÍTKOVICE STEEL je přední evropský výrobce válcovaných výrobků z oceli a největší výrobce ocelových plechů v České republice. Nosný výrobní program tvoří tlusté plechy a tvarové výpalky, které jsou vyráběny ve válcovně plechů, a štětovnice, které jsou vyráběny ve válcovně těžkých profilů. Společnost je jediným výrobcem tzv. štětovnic v České republice a jedním ze dvou výrobců v Evropské unii. Při produkci tlustých plechů těží ze silného tržního podílu na klíčové domácím trhu.

20. 11. 2017

DECODOM vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP systému

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila projekt výběru ERP systému a jeho dodavatele pro společnost DECODOM. Tento projekt zahrnoval dvouměsíční analýzu, včetně podrobného rozboru požadavků na automatizaci a integraci podnikových procesů a návrhů na jejich zlepšení. Tento rozbor a stanovení požadavků zahrnoval plánování a řízení výroby, technologickou přípravu výroby a technicko-hospodářské normy, nákupní, výrobní a prodejní logistiku pro velkoobchod i maloobchod, skladové hospodářství, řízení dopravy, řízení ekonomiky, financí a controlling, řízení personalistiky, zpracování mezd a docházkový systém, řízení kvality, správu majetku a řízení údržby, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli. Další fáze projektu zahrnovala podrobnou analýzu předložených smluv pro dodávku ERP systému, jeho implementaci a zajištění servisních služeb, pořízení hardwaru a komponent infrastruktury a zajištění integračních služeb pro aplikace třetích stran. Projekt bude v letech 2018 a 2019 pokračovat odborným dohledem nad implementací tak, aby byl ERP systém předán k užívání do ostrého provozu v prvním čtvrtletí r. 2019.

Foto/DECODOM - original

 

Společnost DECODOM je třetím největším výrobcem nábytku na Slovensku. Kromě toho se společnost zabývá širokým spektrem doplňkových činností úzce souvisejících s výrobou nábytku. Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí a požadavkům trhu se převážně jedná o středně až malosériovou výrobu nábytku s vysokým procentem atypické výroby. Kromě prodeje svých výrobků prostřednictvím obchodních partnerů doma i v zahraničí, vlastní společnost prodejní síť maloobchodních prodejen a své produkty koncovým zákazníkům nabízí i prostřednictvím vlastního e-shopu. DECODOM exportuje své produkty do více jak 20 evropských zemí, především pak do Německa. V současnosti firma zaměstnává přibližně 1 300 pracovníků a patří tak k významným zaměstnavatelům v regionu Topolčan.

15. 11. 2017

Analýza trendů na českém ERP trhu a vybraných konkurenčních produktů

Společnost CVIS Consulting úspěšně zrealizovala zakázku na dodávku studie nazvané "Analýza trendů na českém ERP trhu a vybraných konkurenčních ERP produktů" pro společnost Versino CZ. Cílem studie bylo zpracovat přehled kritických faktorů vývoje českého ERP trhu, charakterizovat hlavní potřeby a očekávání zákazníků a zanalyzovat hlavní konkurenty produktu SAP Business One.

Foto/Versino - original 

Společnost Versino CZ je předním dodavatelem podnikových řešení pro malé a střední firmy na platformě informačního systému SAP Business One v České republice. Versino CZ je dceřinou společností firmy Versino AG, která je předním dodavatelem podnikových řešení pro malé a střední firmy na platformě SAP Business One v Německu. 

29. 09. 2017

Studie Řídící systémy pro optimalizaci a řízení výroby pro společnost Teplárny Brno

Společnost CVIS Consulting úspěšně zrealizovala veřejnou zakázku na dodávku studie nazvané "Řídící systémy pro optimalizaci a řízení výroby a provozu velkých a lokálních zdrojů" pro akciovou společnost Teplárny Brno. Cílem studie bylo ověřit možnosti řešení optimalizace přípravy provozu výrobních zdrojů pomocí softwarového nástroje, navrhnout parametry pro takový softwarový nástroj, provedení průzkumu trhu vhodných softwarových řešení a navržení metodiky vyhodnocení přínosů implementace.

Foto/Teplarny - original

Akciová společnost Teplárny Brno se zabývá výrobou a rozvodem tepelné energie, výrobou a obchodem s elektřinou a obhodem s plynem. Společnost zásobuje teplem asi 4 000 odběrných míst v Brně. Mezi její zákazníky patří AZ Tower, Masarykův onkologický ústav, polyfunkční objekt SONO Centrum, Vila Tugendhat, univerzity a pivovar, stejně jako další významné brněnské firmy a bezmála 95 tisíc domácností.

2. 8. 2017

Omnitron vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP systému

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila výběrové řízení na ERP systém a jeho dodavatele pro společnost Omnitron. Výsledkem této analytické a konzultační činnosti bylo vytvoření procesní analýzy, zadávací dokumentace a uskutečnění výběrového řízení ve dvou kolech. ERP systém byl pro Omnitron koncipován tak, aby pokrýval všechny klíčové procesy a činnosti, a to v oblasti řízení ekonomiky a financí, personalistiky, nákupu, výroby, prodeje, skladového hospodářství, CRM, řízení reklamací, dokumentů, pracovních toků a reportingu. Součástí konzultačních a poradenských služeb je rovněž dohled nad smluvním zajištěním projektu a implementací systému.

Foto/Omnitron - maly

Společnost Omnitron se zaměřuje na výrobu a obchod s bateriemi, akumulátory a dalšími elektronickými komponenty, včetně poskytování souvisejících služeb. Společnost působí především na českém a slovenském trhu. Jeho zákazníky jsou profesionálové v oboru elektroniky, pro něž Omnitron zajišťuje dodávky silných zdrojů, kvalitních nabíječů, přesných měničů, čidel a výkonných akumulátorů.

10. 4. 2017

Analýza a mapování aplikací na platformě IBM Lotus Notes pro společnost Vitana

Společnost CVIS Consulting společně se svými subdodavateli, společnostmi ALTEC a.s. a Whitesoft s.r.o., úspěšně dokončila základní analýzu a mapování aplikací provozovaných na platformě IBM Lotus Notes pro společnost Vitana, a.s. Tato analýza byla zpracována formou auditové zprávy, která popisuje aktuální přehled aplikací provozovaných na zmíněné platformě a navrhuje řešení jejich převodu na jinou, modernější platformu.

Foto/Vitana - original

 

Akciová společnost Vitana patří k předním tuzemským potravinářským výrobcům. Její aktuální portfolio tvoří více než 300 druhů produktů vyráběných v Byšicích, Varnsdorfu a Roudnici nad Labem. Společnost zaměstnává více jak 600 pracovníků. V dubnu 2013 se Vitana stala součástí norského nadnárodního koncernu Orkla ASA – lídra na skandinávském trhu značkových potravin.

1. 5. 2016

Procesní analýza a výběrové řízení na ERP systém pro CENTROPROJEKT GROUP

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila výběrové řízení na ERP systém a jeho dodavatele pro společnost CENTROPROJEKT GROUP. Naše služby zahrnovaly realizaci procesní analýzy, vytvoření kompletní zadávací dokumentace a uskutečnění výběrového řízení ve dvou kolech včetně dohledu nad referenčními návštěvami. ERP systém byl pro CENTROPROJEKT GROUP koncipován tak, aby pokrýval všechny klíčové procesy a činnosti, a to v oblastech řízení ekonomiky a financí, mezd a personalistiky, dopravy, obchodu a marketingu, nákupu, řízení kvality, elektronického obchodu, infrastrukturních procesů a manažerského rozhodování. Zcela zásadní funkční oblastí, která by měla být plně pokryta ERP systémem, je projektové řízení, a to pro investorskou, inženýrskou, projektovou i dodavatelskou činnost firmy. Výsledky výběrového řízení byly předány k dalšímu rozhodnutí vlastníkům společnosti.

Foto/CENTROPROJEKT - original

Akciová společnost CENTROPROJEKT GROUP patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským společnostem v České republice, která působí v investiční výstavbě déle jak 90 let. Poskytuje široké portfolio vlastních činností, jejichž hlavním výsledkem je optimalizace investičního záměru již v projektové fázi, čímž je investorovi zajištěno maximální využití prostředků při garanci dosažení požadovaných provozních nákladů.

29. 2. 2016

CVIS Consulting se stal odborným partnerem veletrhu FOR INFOSYS

Společnost CVIS Consulting se stala odborným partnerem 1. veletrhu informačních systémů pro průmysl FOR INFOSYS. Veletrh se koná 10. - 13. května 2016, v areálu PVA EXPO Praha. Jeho pořadatelem je akiová společnost ABF, a to pod záštitou Ministerva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR, Českého vysokého učení technického v Praze, Západočeské univerzity v Plzni a Městské části Praha 18.

Veletrh se koná souběžně s 15. mezinárodním veletrhem strojírenských technologií FOR INDUSTRY, 5. mezinárodním veletrhem výroby, rozvodu a užití energie FOR ENERGO, 5. mezinárodním veletrhem logistiky, skladování a manipulace FOR LOGISTIC, 2. veletrhem 3D technologií, 1. mezinárodním dopravním veletrhem FOR TRANSPORT a 2. ročníkem mezinárodního ENERGO SUMMITu.

Foto/FORINFOSYS - original


Veletrh je zaměřený na průmyslový software, technologické a vizualizační systémy. Mezi přední vystavovatele budou patřit firmy vyvíjející programové vybavení pro simulační systémy, výrobní technologie, správu plánování výroby a management kvality. Své zastoupení zde bude mít i počítačem podporované konstruování včetně softwaru pro různé sektory. Více informací najdete na těchto webových stránkách

30. 11. 2015

Procesní analýza a poptávkové řízení pro Komoru daňových poradců ČR

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila procesní analýzu IS/ICT pro kancelář Komory daňových poradců ČR. Cílem této analýzy bylo zmapovat interní a externí procesy organizace a stanovit požadavky na pořízení a implementaci informačního systému kategorie ERP. Zároveň s procesní analýzou společnost CVIS Consulting připravila kanceláři Komory daňových poradců ČR kompletní zadávací dokumentaci pro realizaci výběrového řízení na dodavatele ERP systému. V průběhu 1. čtvrtletí r. 2015 společnost CVIS Consulting na pokyn klienta uskutečnila také poptávkové řízení za účelem získání indikativních nabídek na ERP systém. Projekt byl ukončen ve 2. čtvrtletí r. 2015 předáním všech požadovaných dokumentů a hodnotící zprávy k poptávkovému řízení k  dalšímu posouzení orgánům Komory.

Foto/KDPCR - original

Komora daňových poradců ČR je právnickou osobou zřízenou a existující na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, ve znění pozdějších předpisů. Zabývá se podporou daňového poradenství, sdružováním daňových poradců, ochranou a prosazováním jejich oprávněných zájmů, zabezpečováním odborné úrovně daňového poradenství a prováděním kvalifikačních zkoušek uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravou k této kvalifikační zkoušce.

30. 8. 2015

Školení pro společnost J.K.R.

Společnost CVIS Consulting úspěšně uskutečnila školení pro předního českého producenta informačních systémů, společnost J.K.R. Školení bylo realizováno ve třech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétně bylo zaměřeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s reálným světem zákazníků a jejich požadavků, poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů. Zvláštní důraz byl kladen na zlepšení obchodní činnosti a na další rozvoj společnosti v produktové oblasti.

Foto/JKR - original

Školení absolvovali vedoucí pracovníci a obchodní specialisté společnosti J.K.R.

1. 6. 2015

PAPCEL vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP systému

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila poradenství k výběru ERP systému a jeho dodavatele ve společnosti PAPCEL. Naše služby zahrnovaly realizaci procesní analýzy, vytvoření kompletní zadávací dokumentace a uskutečnění výběrového řízení ve dvou kolech. Informační systém bude ve společnosti PAPCEL pokrývat všechny klíčové procesy a činnosti, a to v oblastech plánování a řízení výroby, nákupní a prodejní logistiky, skladového hospodářství a expedice, projektového řízení, řízení vztahů se zákazníky a partnery, řízení změn a kvality, ekonomiky a financí, majetku, lidských zdrojů, podpory manažerského rozhodování, správy dokumentů a pracovních toků. Zahájení implementace je plánováno v roce 2015.

Foto/Papcel - original 

Akciová společnost PAPCEL je jediným tuzemským výrobcem strojů a zařízení pro papírenský průmysl. Vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky papírenských strojů a přípraven látky. Zajišťuje kusové dodávky, dodávky kompletních technologií, opravy, repase a rekonstrukce výrobních uzlů. Pro dodaná zařízení zabezpečuje náhradní díly a kompletní servisní služby. Výrobní program doplňuje o možností dodání a kompletní přestavby použitých papírenských strojů.

10. 10. 2014

Přednáška na semináři Business Intelligence - komplexní manažerské řešení s využitím IBM Cognos

Petr Sodomka, jednatel společnosti CVIS Consulting, uskutečnil odbornou přednášku pro účastníky semináře  Business Intelligence - komplexní manažerské řešení s využitím IBM Cognos. Téma přednášky bylo zaměřeno na aktuální trendy trhu s podnikovými informačními systémy, úkoly a očekávané přínosy v oblasti podpory manažerského rozhodování, jimiž se nejčastěji zabývají manažeři výrobních a obchodních organizací v České republice.

 
Foto/Orm - original 

 

Seminář byl pořádán společnostmi ORM, spol. s r.o, IBM Česká republika, spol. s r.o. a AVNET s.r.o. v Pavlově u Mikulova. Zúčastnilo se ho několik desítek vedoucích pracovníků, ekonomických, finančních ředitelů a IT specialistů z českých i slovenských výrobních a obchodních organizací.

1. 3. 2013

Srovnávací analýza IS/ICT pro společnost Prakab Pražská Kabelovna

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila srovnávací analýzu IS/ICT pro společnost Prakab Pražská Kabelovna. Cílem této analýzy bylo porovnat několik variant možného vývoje IS/ICT. Součástí analytických prací bylo rovněž zhodnocení silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí jednotlivých variant, rozbor rizik v dlouhodobém časovém horizontu a stanovení doporučení.

Foto/Prakab - original
 

Společnost Prakab Pražská Kabelovna se zabývá výrobou elektrických a telekomunikačních kabelů pro Českou republiku i pro západní a východní Evropu. Je součástí uskupení firem pod vedením SKB se sídlem v Rakousku.

1. 12. 2012

Frentech Aerospace vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP systému

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila poradenství k výběru ERP systému a jeho dodavatele ve společnosti Frentech Aerospace. Výběrovému řízení předcházelo stanovení požadavků a zpracování zadávací dokumentace. Informační systém bude ve společnosti Frentech Aerospace pokrývat všechny klíčové procesy a činnosti, a to v oblastech výroby, řízení kvality, financí, vnitřní logistiky, nákupu, prodeje a správy dokumentů. Zahájení rutinního provozu je plánováno v roce 2013.   

Foto/Frentech Aerospace - original

 

Společnost Frentech Aerospace se sídlem v Brně je kvalifikovaným dodavatelem především pro letecký a vesmírný průmysl, elektrotechnický průmysl, producenty lékařské, vakuové a přístrojové techniky, mikrovlnných radarových a rádiových systémů. Společnost se také aktivně podílí na dodávkách při realizaci projektů ESO a ESA. Veškerou svou produkci vyváží do zemí EU, USA a Asie.

15. 10. 2012

Školení pro společnost Oracle

Společnost CVIS Consulting úspěšně uskutečnila školení pro jednoho z největších světových dodavatelů IS/ICT, společnost Oracle a její partnerské organizace v České republice. Školení bylo realizováno ve třech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétně bylo zaměřeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s reálným světem zákazníků a jejich požadavků, poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů. Zvláštní důraz byl kladen na řízení nepřímého obchodního modelu, který společnost používá pro dodávky informačních systémů Oracle JD Edwards EnerpriseOne a Oracle E-Business Suite.

Foto/Oracle - original

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci, obchodní, marketingoví a produktoví specialisté společnosti Oracle Czech a jejich partnerských organizací Algotech BSC, ARC Consulting, Care Consulting Group, Neit Consulting a U&Sluno.

15. 09. 2012

Společnosti VIADRUS a MS UTILITIES & SERVICES za pomoci CVIS Consulting vybraly dodavatele ERP systému

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila poradenství k výběru ERP systému a jeho dodavatele ve společnostech VIADRUS a MS UTILITIES & SERVICES. Součástí poskytnutých služeb bylo definování požadavků a zpracování zadávací dokumentace, organizace a vyhodnocení výběrového řízení a poradenství při smluvním zajištění dodávky informačního systému, implementačního projektu a servisních služeb. Cílem nasazení nového informačního systému je vytvořit nezbytné předpoklady pro podstatné zvýšení efektivity a účinnosti veškerých podnikových procesů v uvedených společnostech a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu. V obou společnostech bude informační systém využívat až 400 uživatelů, a to v oblastech plánování a řízení výroby, technické přípravy výroby, nákupu, prodeje, financí, účetnictví a pro podporu strategického řízení. Jednotlivé moduly nového informačního systému budou do provozu uváděny postupně, celý projekt implementace bude dokončen ve třetím čtvrtletí roku 2013.  

Foto/ZDB - original

 

Akciové společnosti VIADRUS a MS UTILITIES & SERVICES jsou nástupnickými organizacemi významné české strojírenské a hutní společnosti ŽDB GROUP. Společnost VIADRUS patří k předním českým výrobcům kotlů a litinových radiátorů, litinových odlitků a dalších výrobků z oblasti topenářské techniky, své výrobky exportuje do více jak 30 zemí čtyř kontinentů. Společnost MS UTILITIES & SERVICES podniká v oblasti výroby a distribuce energetických médií a zabývá se dále poskytováním služeb v oblasti odpadového hospodářství, dopravy, informačních a telekomunikačních systémů.  

2. 7. 2012

Školení pro společnost DC Concept

Společnost CVIS Consulting úspěšně uskutečnila školení pro předního českého producenta informačních systémů, společnost DC Concept a její partnerské organizace. Školení bylo realizováno ve třech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétně bylo zaměřeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s reálným světem zákazníků a jejich požadavků, poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů. Zvláštní důraz byl kladen na řízení nepřímého obchodního modelu, který společnost používá pro dodávky informačního systému QI.

Foto/QI - original

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci, obchodní a produktoví specialisté, marketingoví a servisní pracovníci společnosti DC Concept a jejich partnerských organizací BP Soft, EXAS, DINGO, OR-NEXT, M.I.S.S., lentea.com, KAISER DATA, PC HELP, Melzer, FPO a JR Group.

5. 4. 2012

Školení pro společnost Minerva Česká republika

Společnost CVIS Consulting úspěšně realizovala školení pro jednoho z největších systémových integrátorů v ČR a dodavatele informačních systémů do výrobních a distribučních firem, společnost Minerva Česká republika. Školení bylo realizováno ve třech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétně bylo zaměřeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s reálným světem zákazníků a jejich požadavků, poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů. 

Foto/Minerva - original

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci společnosti, obchodní specialisté, marketingoví a servisní pracovníci.

22. 3. 2012

Audit IS/ICT ve společnosti VAPOL CZ

Společnost CVIS Consulting úspěšně realizovala audit IS/ICT ve společnosti VAPOL CZ, která je významným tuzemským dodavatelem tažných zařízení pro osobní a dodávkové automobily. Cílem auditu bylo analyzovat stav  IS/ICT, jejich využití při automatizaci klíčových procesů pomocí ERP systému a stanovení doporučení dalšího rozvoje. 

Foto/Vapol - original

 

Audit byl proveden jako subdodávka v rámci dlouhodobého projektu zaměřeného na implementaci strategického řízení, který ve společnosti realizuje skupina poradců vedených jedním z předních českých specialistů na tuto oblast, Mgr. Vladimírem Prinke, MBA.

5. 12. 2011

Školení pro společnost Asseco Solutions

Společnost CVIS Consulting úspěšně realizovala školení pro největšího tuzemského výrobce ERP systémů, společnost Asseco Solutions. Školení bylo realizováno ve třech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétně bylo zaměřeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s reálným světem zákazníků a jejich požadavků, poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů. 

Foto/Asseco - maly

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci společnosti, obchodní specialisté, produktoví manažeři, marketingoví a servisní pracovníci.

30. 11. 2011

Školení pro společnosti IFS Czech a ALTEC

Společnost CVIS Consulting úspěšně realizovala školení pro alianci společností IFS Czech a ALTEC. Školení bylo realizováno ve třech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétně bylo zaměřeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z českého trhu a jeho trendů, konfrontaci s reálným světem zákazníků a jejich požadavků, zvláště pak z výrobních podniků, poskytnutí zpětné vazby z realizovaných projektů a případových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produktů. 

Foto/IFS - stredni

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci obou společností, obchodní specialisté, marketingoví pracovníci i odborní konzultanti.

15. 11. 2011

CVIS Consulting úspěšně dokončil 2. etapu výzkumu ve výrobních podnicích

Společnost CVIS Consulting ukončila 2. etapu projektu nazvaného Výzkum stavu a požadavků na informační systémy a technologie ve výrobních podnicích v ČR. Projekt byl zaměřen na zkoumání podnikových procesů, investičních záměrů, stavu a požadavků na informačními systémy a technologie a dalších oblastí v českých výrobních podnicích. Projekt navázal na první etapu, jejíž výsledky byly v roce 2009 úspěšně představeny zadavateli - společnosti Microsoft

Foto/CVIS - original

 

Společnost CVIS Consulting připravila podrobnou analytickou studii zahrnující obě etapy výzkumu (celkový vzorek 60 organizací), která je nyní k dispozici všem zájemcům. Bližší informace o jejím obsahu a podmínkách poskytnutí získáte zde: http://www.cvisconsulting.cz/kontakt/.

30. 10. 2011

Poradenství k smluvnímu zajištění implementačního projektu ve společnosti Radeton

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila poradenství ke smluvnímu zajištění implementačního projektu ve společnosti Radeton. Společnost vybrala nový informační systém a přitom využila našich služeb k odbornému posouzení smluvního vztahu s jeho dodavatelem.   

Foto/Radeton - original

 

Společnost Radeton se sídlem v Brně poskytuje produkty pro vytyčení inženýrských sítí a lokalizaci jejich poruch. Zajišťuje rovněž poprodejní technickou podporu, odborné semináře, konzultace a příslušné certifikace.

10. 2. 2011

Společnost SOPO za pomoci CVIS Consulting vybrala dodavatele ERP systému

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila poradenství k výběru ERP systému a jeho dodavatele ve společnosti SOPO. Výběrovému řízení předcházela procesní analýza, stanovení požadavků a zpracování zadávací dokumentace. Informační systém bude ve společnosti Ponast pokrývat všechny klíčové procesy a činnosti, a to v oblastech výroby, řízení kvality, financí, vnitřní logistiky a skladového hospodářství, nákupu, prodeje a servisu. Společnost bude využívat také odvádění výroby pomocí čárových kódů. Implementace ERP systému bude zahájena počátkem roku 2012. CVIS Consulting bude zajišťovat odborný dohled nad implementačním projektem.  

Foto/SOPO - original

 

Společnost SOPO se sídlem v Modleticích u Prahy je součástí skupiny SOPO GROUP. Specializuje se na navíjení a kompletní výrobu rotorů a statorů všech typů elektromotorů. Společnost vyrábí malé, střední i velké série rotorů a statorů. SOPO GROUP dosahuje ročního obratu 8 mil. eur s meziročním nárůstem až 20 %. Export skupiny dosahuje až 90 % její produkce.

4. 1. 2011

Ponast za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP systému a zahájil implementační projekt

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila poradenství k výběru ERP systému a jeho dodavatele ve společnosti Ponast. Výběrovému řízení předcházela procesní analýza, stanovení požadavků a zpracování zadávací dokumentace. Informační systém bude ve společnosti Ponast pokrývat všechny klíčové procesy a činnosti, a to v oblastech výroby, řízení kvality, financí, vnitřní logistiky, nákupu, prodeje a správy dokumentů. Společnost bude využívat také odvádění výroby pomocí čárových kódů. Předání do rutinního provozu je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2011. CVIS Consulting bude zajišťovat odborný dohled nad implementačním projektem.  

Foto/Ponast - original

 

Společnost Ponast se sídlem ve Valašském Meziříčí je předním českým výrobcem automatických teplovodních kotlů na dřevní pelety, které úspěšně uvádí do provozu nejen na českém trhu, ale také v dalších zemích Evropské unie. Tyto kotle slouží k ekologickému vytápění. Využívají jako palivo obnovitelné zdroje energie a splňují přísné tepelně technické a emisní parametry. Společnost dále vyrábí podzemní hydranty a zajišťuje služby pro železniční společnosti a v oblasti rekonstrukce kabelových sítí. 

10. 10. 2010

Ďábel číhá v detailech

Tak zní název rozhovoru, který časopisu Podnikatel poskytl Petr Sodomka, jednatel společnosti CVIS Consulting.

Foto/Podnikatel - original

 

"Výběr a implementace informačního systému, stejně investice do IS/ICT není záležitost pro laiky. Jediný prostředek, kterým lze vybrat vhodné řešení a dodavatele je transparentní výběrové řízení. Velice ovšem záleží na tom, jak je připraveno a organizováno, a to do nejmenších detailů," říká v rozhovoru Petr Sodomka.

Celý rozhovor si můžete přečíst v říjnovém čísle časopisu na straně 12. Jeho online verze je dostupná na webu www.podnikatel-info.cz.

30. 09. 2010

LOKART za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP systému a zahájil implementační projekt

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila poradenství k výběru ERP systému a jeho dodavatele pro společnost LOKART. Výběrovému řízení předcházela procesní analýza, stanovení požadavků a zpracování zadávací dokumentace. Tyto přípravné práce CVIS Consulting provedl během prvního pololetí roku 2010. Následně zorganizoval výběrové řízení, a to v souladu s dotačním programem ICT v podnicích, pomocí něhož LOKART bude pořízení a nasazení informačního systému financovat.

Společnost Karat Software, jejíž nabídku LOKART vyhodnotil ve výběrovém řízení jako nejvýhodnější, zahájila projekt předimplementační analýzou, jejímž cílem je upřesnit celkový koncept předpokládaného řešení. V první fázi projektu budou informačním systémem pokryty veškeré ekonomické, logistické a HR procesy. Tato etapa bude ukončena na konci roku 2010. Následně bude zahájena implementace v oblasti plánování a řízení výroby a jejího odvádění pomocí systému čárových kódů. CVIS Consulting bude provádět v průběhu celého projektu odborný dohled nad jeho realizací.

Foto/Lokart - original

 

LOKART je nejstarší soukromou kartonáží ve zlínském regionu. Byla založena již v roce 1991 a po deseti letech úspěšného podnikání se zařadila mezi pět největších zpracovatelů lepenek v ČR s výhradně českým kapitálem. K hlavním produktům společnosti patří obaly z vlnitých, hladkých a kašírovaných lepenek.

17. 3. 2010

CVIS Consulting dokončil výběrové řízení na ERP systém ve společnosti Plaček

Společnost CVIS Consulting úspěšně dokončila poradenství k výběru ERP systému a jeho dodavatele ve společnosti Plaček. Výběrovému řízení předcházela procesní analýza, stanovení požadavků a zpracování zadávací dokumentace. Tyto přípravné práce CVIS Consulting provedl v průběhu ledna a února 2010. Společnost Plaček zahájí implementační projekt počátkem dubna 2010. Jeho cílem bude integrovat veškeré klíčové procesy firmy v rámci jednoho ERP řešení, a to napříč mateřskou i všemi dceřinými společnostmi. Ukončení první fáze implementačního projektu je plánováno na konec druhého čtvrtletí letošního roku.

 
Foto/Placek - original

 

Firma Plaček je velkoobchodní společnost zabývající se chovatelskými potřebami a krmivy s největším ročním obratem v České republice. Společnost je významným zaměstnavatelem v regionu a respektovaným partnerem v celé řadě zemí světa. V současnosti aktivně působí prostřednictvím sesterských společností na Slovensku, v Rusku, v Lotyšsku.

15. 1. 2010

CVIS Consulting spolupracuje na seminářích k dotačnímu programu ICT v podnicích

Dotace z programu ICT v podnicích třemi úhly pohledu - to ve zkratce podnikatelům nabízí šňůra jedenácti regionálních seminářů, nazvaná Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému! Tři jedinečné pohledy na projekty programu ICT v podnicích zprostředkují během seminářů zástupci agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, společností CVIS Consulting a Minerva Česká republika. 

První pohled od zástupce agentury CzechInvest přináší informace o aktuální třetí výzvě programu ICT v podnicích, která se naplno rozběhne v lednu 2010. "Pro podnikatele je tentokrát připraveno půl miliardy korun, minimálně 350 tisíc a maximálně 20 milionů na jeden projekt. Dotaci mohou získat malé a střední podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje a strategických služeb," vyjmenovává Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka agentury CzechInvest.

Druhý pohled se věnuje zásadám úspěšné realizace projektu a zkušenostem z praxe a přednese jej Petr Sodomka ze společnosti CVIS Consulting. "Z poradenské praxe víme, jakých chyb se žadatelé o dotaci nejčastěji dopouštějí a jaký dopad pak mají na efektivnost implementace informačního systému. Na seminářích poukazujeme nejenom na chyby a jejich důsledky, ale také vysvětlujeme, jak správně postupovat při realizaci celého projektu," říká Petr Sodomka.

Foto/Seminare-loga - original

 

Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva Česká republika pak dodává třetí pohled dodavatele na projekty programu ICT v podnicích. Podnikatele upozorňuje na zásady výběru vhodného informačního systému a nabízí zkušenosti z úspěšně zrealizovaných projektů. "Účastníci získají jasné informace o tom, co by měl umět jejich podnikový informační systém, aby účinně podpořil jejich podnikání. Dozvědí se, jak vypsat výběrové řízení, aby zvítězil pro ně nejvhodnější podnikový informační systém a v neposlední řadě jak postupovat, aby pořízení a zavedení podnikového informačního systému bylo v maximální míře zaplaceno z dotací EU," vysvětluje Vladimír Bartoš.

Semináře jsou určeny zejména zástupcům top managementu malých a středních výrobních podniků a uskuteční se v 11 českých krajích od listopadu 2009 do března 2010. Pro registrované účastníky je vstup na semináře bezplatný. Přihlašování probíhá prostřednictvím registračního formuláře na těchto webových stránkách. Na stejném místě budou průběžně doplňované informace k jednotlivým seminářům.

Mediálním partnerem seminářů je měsíčník IT Systems.

10. 8. 2009

SPUR za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP systému a zahájil implementační projekt

Společnost SPUR, významný český producent plastových výrobků, vybrala pro kompletní podnikové řízení ERP systém IFS Aplikace. Dodávku zajistí společnost ALTEC, přední český dodavatel informačních systémů a implementační partner společnosti IFS Czech. IFS Aplikace budou pokrývat všechny klíčové procesy a činnosti společnosti SPUR v oblastech výroby, řízení kvality, financí, distribuce, podpory prodeje včetně CRM, údržby a správy majektu, projektového řízení a správy dokumentů. Společnost bude využívat také odvádění výroby pomocí čárových kódů. Dodávku ERP systému bude doplňovat hardwarové řešení, které obsahuje dodávku a instalaci serveru. Předání do rutinního provozu je plánováno na první čtvrtletí roku 2010.

 
Foto/SPUR - stredni

 

Společnost CVIS Consulting působila u tohoto projektu jako poradce, který měl za úkol provést kompletní strategickou a procesní analýzu, připravit zadávací dokumentaci pro realizaci výběrového řízení dle programu ICT v podnicích a nezávisle posoudit, která z nabídek nejlépe odpovídá potřebám společnosti. Po úspěšně ukončeném výběrovém řízení CVIS Consulting dále poskytl poradenství k  zajištění smluvního vztahu mezi klientem a dodavatelem informačního systému a v následujícím období bude uskutečňovat odborný dohled nad implementačním projektem.

30. 5. 2009

VARIANT plus za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP systému

Společnost VARIANT plus, která patří k předním velkoobchodním prodejcům bezpečnostních a dalších elektronických systémů pro komerční budovy i objekty určené k bydlení, vybrala pro kompletní podnikové řízení ERP systém ABRA G4. Dodávku zajišťuje společnost ABRA Software, významný český producent podnikových informačních systémů. ABRA G4 bude komplexně pokrývat celý hodnototvorný řetězec firmy a veškeré podpůrné procesy. Zajímavostí projektu je nasazení a integrace kontaktního centra v rámci ERP systému určeného k řízení aktivního i pasivního telemarketingu.

Foto/Variant - stredni
 

Společnost CVIS Consulting působila u tohoto projektu jako poradce, který měl za úkol  připravit zadávací dokumentaci pro realizaci výběrového řízení a nezávisle posoudit, která z nabídek nejlépe odpovídá potřebám společnosti VARIANT plus. Po úspěšně ukončeném výběrovém řízení CVIS Consulting dále poskytl konzultační služby k zajištění smluvního vztahu mezi klientem a dodavatelem informačního systému.

30. 4. 2009

CVIS Consulting úspěšně dokončil výzkum ve výrobních podnicích ČR pro společnost Microsoft

Společnost CVIS Consulting ukončila projekt nazvaný Výzkum stavu a požadavků na informační systémy a technologie ve výrobních podnicích v ČR, který se zabýval zkoumáním podnikových procesů, investičních záměrů, stavem a požadavky na informačními systémy a technologie a dalšími oblastmi ve 40 českých výrobních podnicích. Výsledky výzkumu byly úspěšně představeny zadavateli - společnosti Microsoft

Foto/Microsoft - stredni

 

Nyní společnost CVIS Consulting připravuje k uveřejnění podrobnou analytickou studii, která bude k dispozici všem respondentům a také kolektivním členům Centra pro výzkum informačních systémů.

1. 10. 2008

CVIS Consulting uspěl ve výběrovém řízení na poradenské služby pro ROP Střední Morava

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, které předsedá hejtman Zlínského kraje, zvolila ve výběrovém řízení společnost CVIS Consulting jako nezávislého poradce pro projekt výběru dodavatele a implementace manažerského informačního systému určeného k řízení ROP Střední Morava.

Úkolem CVIS Consulting je provést analýzu procesů, požadavků na funkcionality a technologie řešení informačního systému v organizaci. Součástí poradenského projektu je rovněž vytvoření zadávací dokumentace pro výběr řešení a dodavatele manažerského informačního systému.

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava představuje klíčový strategický programový nástroj při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU v průběhu programového období let 2007 – 2013. Tento byl realizován na základě rozhodnutí Asociace krajů ČR a usnesení vlády č. 245/2005. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava zabezpečuje vypracování a realizaci programů spolufinancovaných z fondů EU, konkrétně administraci Regionálního operačního programu Střední Morava. Rozhoduje o využití finančních prostředků na jednotlivá opatření a aktivity, odpovídá za jejich efektivní využívání.

Foto/ROP - original
 

Pro programové období 2007-2013 bylo připraveno v ČR celkem 7 regionálních operačních programů, které dohromady disponují celkem cca 4 659 000 000 EUR pro podporu projektů urychlujících rozvoj regionů ČR, posilování jejich konkurenceschopnosti, zlepšování životní úrovně obyvatel a zvyšování kvality životního prostředí.

17. 7. 2008

IMTRADEX za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP systému a zahájil implementační projekt

Přední dodavatel skladovacích systémů v České Republice, akciová společnost IMTRADEX, vybral pro kompletní podnikové řízení ERP systém IFS Aplikace. Dodávku zajistí společnost ALTEC, implementační partner společnosti IFS Czech. IFS Aplikace budou pokrývat komplexně činnosti společnosti IMTRADEX v oblastech výroby, řízení kvality, financí, distribuce, podpory prodeje včetně CRM, údržby, projektového řízení a správy dokumentů. V oblasti výroby bude společnost využívat také odvádění výroby pomocí čárových kódů. Dodávku ERP systému bude doplňovat hardwarové řešení, které obsahuje dodávku a instalaci serveru. Projekt je rozvržen do etap s plánovaným rutinním provozem od ledna 2009.

Foto/Imtradex - original
 

Společnost CVIS Consulting působila u tohoto projektu jako nezávislý poradce, který měl za úkol zpracovat procesní analýzu a připravit zadávací dokumentaci pro realizaci výběrového řízení podle zásad rozvojového programu ICT v podnicích. Po úspěšně ukončeném výběrovém řízení CVIS Consulting poskytuje společnosti IMTRADEX odborný dohled nad implementací informačního systému.

Copyright © 2008, CVIS Consulting s. r. o. | Designed by Bajola