CVIS Consulting, s. r. o.

Poradenské a konzultační služby

Pro výrobní, obchodní a neziskové organizace

CVIS Consulting poskytuje poradenské a konzultační služby v těchto oblastech:

 • strategické řízení organizací

  zpracování strategické analýzy, stanovení klíčových indikátorů výkonnosti a jejich implementace do podnikového prostředí
 • strategické řízení IS/ICT

  zpracování auditu IS/ICT a návrh variant dalšího rozvoje informačního systému
 • procesní řízení organizací

  zpracování procesní analýzy včetně procesní mapy a návrhy na zlepšení podnikových procesů
 • výběrová řízení

  realizace výběrových řízení na informační systém a jeho dodavatele včetně zpracování zadávací dokumentace, vyhodnocení nabídek a stanovení potenciálních přínosů a rizik
 • odborný dohled nad smluvním zajištěním projektu

  korigování smluv předkládaných dodavatelem a návrh nejlepších praktik a garancí s cílem minimalizovat rizika smluvního vztahu a celkové náklady na vlastnictví pořizovaného řešení a souvisejících služeb, pro organizace řídící se Zákonem o zadávání veřejných zakázek rovněž návrh smluvního zajištění dle zákonných podmínek
 • odborný dohled nad implementací informačního systému

  formou účasti na řídícím výboru projektu a poradenstvím při řešení sporných situací

Pro IT společnosti 

CVIS Consulting má dlouhodobou zkušenost s působením výrobců informačních systémů a implementačních partnerů na českém trhu. Jejich práci hodnotí nejen pro klientské organizace v rámci výběrových řízení a odborná periodika, ale také pro samotné IT společnosti tak, aby napomohl zlepšit jejich služby a zvýšit konkurenceschopnost.

CVIS Consulting nabízí v této oblasti poradenské a konzultační služby zaměřené na:
 • budování obchodního modelu

  pro výrobce podnikových informačních systémů s cílem zvýšit výkonnost a konkurenceschopnost jednotlivých implementačních partnerů i celé partnerské sítě
 • realizaci marketingových kampaní

  pro výrobce podnikových informačních systémů a implementační partnery s cílem získat nové obchodní případy vhodné pro realizaci konkrétních produktů a služeb
 • analýzu konkurence na českém ERP trhu

  speciálně pro výrobce ERP systémů a implementační partnery s cílem posílení jejich konkurenceschopnosti při zpracování nabídek a účasti v různých typech výběrových řízení
 • vzdělávání a školení

  pro výrobce podnikových informačních systémů a implementační partnery v oblasti strategického a projektového řízení, obchodu, marketingu s cílem posílit jejich konkurenční výhodu na trhu

Školení připravujeme na míru podle strategického a produktového zaměření IT společností a požadavků managementu.

                                               
Copyright © 2008, CVIS Consulting s. r. o. | Designed by Bajola