´╗┐ CVIS Consulting s. r. o. :: Novinky

CVIS Consulting, s. r. o.

Novinky

25. 6. 2018

CVIS Consulting zpracoval audit informa─Źn├şho syst├ęmu pro V├ŹTKOVICE STEEL

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila audit informa─Źního systému pro akciovou spole─Źnost VÍTKOVICE STEEL. Audit byl zam─Ť┼Öen na popis sou─Źasného stavu hodnototvorných a podp┼»rných proces┼», návrh zm─Ťn a zp┼»sob celkového ┼Öešení podnikového informa─Źního systému. Audit se týkal oblasti prodeje, CRM, nákupu, plánování a ┼Öízení výroby, skladové evidence, logistiky a expedice, ┼Öízení kvality, údr┼żby budov a stroj┼». Projekt byl zakon─Źen akceptací auditové zprávy, která bude slou┼żit vrcholovému managementu jako podklad pro další rozhodování o strategii rozvoje IS/ICT.

 

Foto/Vitkovice - stredni

Akciová spole─Źnost VÍTKOVICE STEEL je p┼Öední evropský výrobce válcovaných výrobk┼» z oceli a nejv─Ťtší výrobce ocelových plech┼» v ─îeské republice. Nosný výrobní program tvo┼Öí tlusté plechy a tvarové výpalky, které jsou vyráb─Ťny ve válcovn─Ť plech┼», a št─Ťtovnice, které jsou vyráb─Ťny ve válcovn─Ť t─Ť┼żkých profil┼». Spole─Źnost je jediným výrobcem tzv. št─Ťtovnic v ─îeské republice a jedním ze dvou výrobc┼» v Evropské unii. P┼Öi produkci tlustých plech┼» t─Ť┼żí ze silného tr┼żního podílu na klí─Źové domácím trhu.

20. 11. 2017

DECODOM vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP syst├ęmu

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila projekt výb─Ťru ERP systému a jeho dodavatele pro spole─Źnost DECODOM. Tento projekt zahrnoval dvoum─Ťsí─Źní analýzu, v─Źetn─Ť podrobného rozboru po┼żadavk┼» na automatizaci a integraci podnikových proces┼» a návrh┼» na jejich zlepšení. Tento rozbor a stanovení po┼żadavk┼» zahrnoval plánování a ┼Öízení výroby, technologickou p┼Öípravu výroby a technicko-hospodá┼Öské normy, nákupní, výrobní a prodejní logistiku pro velkoobchod i maloobchod, skladové hospodá┼Öství, ┼Öízení dopravy, ┼Öízení ekonomiky, financí a controlling, ┼Öízení personalistiky, zpracování mezd a docházkový systém, ┼Öízení kvality, správu majetku a ┼Öízení údr┼żby, ┼Öízení vztah┼» se zákazníky a dodavateli. Další fáze projektu zahrnovala podrobnou analýzu p┼Öedlo┼żených smluv pro dodávku ERP systému, jeho implementaci a zajišt─Ťní servisních slu┼żeb, po┼Öízení hardwaru a komponent infrastruktury a zajišt─Ťní integra─Źních slu┼żeb pro aplikace t┼Öetích stran. Projekt bude v letech 2018 a 2019 pokra─Źovat odborným dohledem nad implementací tak, aby byl ERP systém p┼Öedán k u┼żívání do ostrého provozu v prvním ─Źtvrtletí r. 2019.

Foto/DECODOM - original

 

Spole─Źnost DECODOM je t┼Öetím nejv─Ťtším výrobcem nábytku na Slovensku. Krom─Ť toho se spole─Źnost zabývá širokým spektrem dopl┼łkových ─Źinností úzce souvisejících s výrobou nábytku. Vzhledem ke konkuren─Źnímu prost┼Öedí a po┼żadavk┼»m trhu se p┼Öevá┼żn─Ť jedná o st┼Öedn─Ť a┼ż malosériovou výrobu nábytku s vysokým procentem atypické výroby. Krom─Ť prodeje svých výrobk┼» prost┼Öednictvím obchodních partner┼» doma i v zahrani─Źí, vlastní spole─Źnost prodejní sí┼ą maloobchodních prodejen a své produkty koncovým zákazník┼»m nabízí i prost┼Öednictvím vlastního e-shopu. DECODOM exportuje své produkty do více jak 20 evropských zemí, p┼Öedevším pak do N─Ťmecka. V sou─Źasnosti firma zam─Ťstnává p┼Öibli┼żn─Ť 1 300 pracovník┼» a pat┼Öí tak k významným zam─Ťstnavatel┼»m v regionu Topol─Źan.

15. 11. 2017

Anal├Żza trend┼» na ─Źesk├ęm ERP trhu a vybran├Żch konkuren─Źn├şch produkt┼»

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť zrealizovala zakázku na dodávku studie nazvané "Analýza trend┼» na ─Źeském ERP trhu a vybraných konkuren─Źních ERP produkt┼»" pro spole─Źnost Versino CZ. Cílem studie bylo zpracovat p┼Öehled kritických faktor┼» vývoje ─Źeského ERP trhu, charakterizovat hlavní pot┼Öeby a o─Źekávání zákazník┼» a zanalyzovat hlavní konkurenty produktu SAP Business One.

Foto/Versino - original 

Spole─Źnost Versino CZ je p┼Öedním dodavatelem podnikových ┼Öešení pro malé a st┼Öední firmy na platform─Ť informa─Źního systému SAP Business One v ─îeské republice. Versino CZ je dce┼Öinou spole─Źností firmy Versino AG, která je p┼Öedním dodavatelem podnikových ┼Öešení pro malé a st┼Öední firmy na platform─Ť SAP Business One v N─Ťmecku. 

29. 09. 2017

Studie ┼ś├şd├şc├ş syst├ęmy pro optimalizaci a ┼Ö├şzen├ş v├Żroby pro spole─Źnost Tepl├írny Brno

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť zrealizovala ve┼Öejnou zakázku na dodávku studie nazvané "┼śídící systémy pro optimalizaci a ┼Öízení výroby a provozu velkých a lokálních zdroj┼»" pro akciovou spole─Źnost Teplárny Brno. Cílem studie bylo ov─Ť┼Öit mo┼żnosti ┼Öešení optimalizace p┼Öípravy provozu výrobních zdroj┼» pomocí softwarového nástroje, navrhnout parametry pro takový softwarový nástroj, provedení pr┼»zkumu trhu vhodných softwarových ┼Öešení a navr┼żení metodiky vyhodnocení p┼Öínos┼» implementace.

Foto/Teplarny - original

Akciová spole─Źnost Teplárny Brno se zabývá výrobou a rozvodem tepelné energie, výrobou a obchodem s elekt┼Öinou a obhodem s plynem. Spole─Źnost zásobuje teplem asi 4 000 odb─Ťrných míst v Brn─Ť. Mezi její zákazníky pat┼Öí AZ Tower, Masaryk┼»v onkologický ústav, polyfunk─Źní objekt SONO Centrum, Vila Tugendhat, univerzity a pivovar, stejn─Ť jako další významné brn─Ťnské firmy a bezmála 95 tisíc domácností.

2. 8. 2017

Omnitron vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP syst├ęmu

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila výb─Ťrové ┼Öízení na ERP systém a jeho dodavatele pro spole─Źnost Omnitron. Výsledkem této analytické a konzulta─Źní ─Źinnosti bylo vytvo┼Öení procesní analýzy, zadávací dokumentace a uskute─Źn─Ťní výb─Ťrového ┼Öízení ve dvou kolech. ERP systém byl pro Omnitron koncipován tak, aby pokrýval všechny klí─Źové procesy a ─Źinnosti, a to v oblasti ┼Öízení ekonomiky a financí, personalistiky, nákupu, výroby, prodeje, skladového hospodá┼Öství, CRM, ┼Öízení reklamací, dokument┼», pracovních tok┼» a reportingu. Sou─Źástí konzulta─Źních a poradenských slu┼żeb je rovn─Ť┼ż dohled nad smluvním zajišt─Ťním projektu a implementací systému.

Foto/Omnitron - maly

Spole─Źnost Omnitron se zam─Ť┼Öuje na výrobu a obchod s bateriemi, akumulátory a dalšími elektronickými komponenty, v─Źetn─Ť poskytování souvisejících slu┼żeb. Spole─Źnost p┼»sobí p┼Öedevším na ─Źeském a slovenském trhu. Jeho zákazníky jsou profesionálové v oboru elektroniky, pro n─Ť┼ż Omnitron zajiš┼ąuje dodávky silných zdroj┼», kvalitních nabíje─Ź┼», p┼Öesných m─Ťni─Ź┼», ─Źidel a výkonných akumulátor┼».

10. 4. 2017

Anal├Żza a mapov├ín├ş aplikac├ş na platform─Ť IBM Lotus Notes pro spole─Źnost Vitana

Spole─Źnost CVIS Consulting spole─Źn─Ť se svými subdodavateli, spole─Źnostmi ALTEC a.s. a Whitesoft s.r.o., úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila základní analýzu a mapování aplikací provozovaných na platform─Ť IBM Lotus Notes pro spole─Źnost Vitana, a.s. Tato analýza byla zpracována formou auditové zprávy, která popisuje aktuální p┼Öehled aplikací provozovaných na zmín─Ťné platform─Ť a navrhuje ┼Öešení jejich p┼Öevodu na jinou, modern─Ťjší platformu.

Foto/Vitana - original

 

Akciová spole─Źnost Vitana pat┼Öí k p┼Öedním tuzemským potraviná┼Öským výrobc┼»m. Její aktuální portfolio tvo┼Öí více ne┼ż 300 druh┼» produkt┼» vyráb─Ťných v Byšicích, Varnsdorfu a Roudnici nad Labem. Spole─Źnost zam─Ťstnává více jak 600 pracovník┼». V dubnu 2013 se Vitana stala sou─Źástí norského nadnárodního koncernu Orkla ASA – lídra na skandinávském trhu zna─Źkových potravin.

1. 5. 2016

Procesn├ş anal├Żza a v├Żb─Ťrov├ę ┼Ö├şzen├ş na ERP syst├ęm pro CENTROPROJEKT GROUP

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila výb─Ťrové ┼Öízení na ERP systém a jeho dodavatele pro spole─Źnost CENTROPROJEKT GROUP. Naše slu┼żby zahrnovaly realizaci procesní analýzy, vytvo┼Öení kompletní zadávací dokumentace a uskute─Źn─Ťní výb─Ťrového ┼Öízení ve dvou kolech v─Źetn─Ť dohledu nad referen─Źními návšt─Ťvami. ERP systém byl pro CENTROPROJEKT GROUP koncipován tak, aby pokrýval všechny klí─Źové procesy a ─Źinnosti, a to v oblastech ┼Öízení ekonomiky a financí, mezd a personalistiky, dopravy, obchodu a marketingu, nákupu, ┼Öízení kvality, elektronického obchodu, infrastrukturních proces┼» a mana┼żerského rozhodování. Zcela zásadní funk─Źní oblastí, která by m─Ťla být pln─Ť pokryta ERP systémem, je projektové ┼Öízení, a to pro investorskou, in┼żenýrskou, projektovou i dodavatelskou ─Źinnost firmy. Výsledky výb─Ťrového ┼Öízení byly p┼Öedány k dalšímu rozhodnutí vlastník┼»m spole─Źnosti.

Foto/CENTROPROJEKT - original

Akciová spole─Źnost CENTROPROJEKT GROUP pat┼Öí k p┼Öedním projektovým a in┼żenýrsko-dodavatelským spole─Źnostem v ─îeské republice, která p┼»sobí v investi─Źní výstavb─Ť déle jak 90 let. Poskytuje široké portfolio vlastních ─Źinností, jejich┼ż hlavním výsledkem je optimalizace investi─Źního zám─Ťru ji┼ż v projektové fázi, ─Źím┼ż je investorovi zajišt─Ťno maximální vyu┼żití prost┼Öedk┼» p┼Öi garanci dosa┼żení po┼żadovaných provozních náklad┼».

29. 2. 2016

CVIS Consulting se stal odborn├Żm partnerem veletrhu FOR INFOSYS

Spole─Źnost CVIS Consulting se stala odborným partnerem 1. veletrhu informa─Źních systém┼» pro pr┼»mysl FOR INFOSYS. Veletrh se koná 10. - 13. kv─Ťtna 2016, v areálu PVA EXPO Praha. Jeho po┼Öadatelem je akiová spole─Źnost ABF, a to pod záštitou Ministerva pr┼»myslu a obchodu, Svazu pr┼»myslu a obchodu ─îR, Hospodá┼Öské komory ─îR, ─îeského vysokého u─Źení technického v Praze, Západo─Źeské univerzity v Plzni a M─Ťstské ─Źásti Praha 18.

Veletrh se koná soub─Ť┼żn─Ť s 15. mezinárodním veletrhem strojírenských technologií FOR INDUSTRY, 5. mezinárodním veletrhem výroby, rozvodu a u┼żití energie FOR ENERGO, 5. mezinárodním veletrhem logistiky, skladování a manipulace FOR LOGISTIC, 2. veletrhem 3D technologií, 1. mezinárodním dopravním veletrhem FOR TRANSPORT a 2. ro─Źníkem mezinárodního ENERGO SUMMITu.

Foto/FORINFOSYS - original


Veletrh je zam─Ť┼Öený na pr┼»myslový software, technologické a vizualiza─Źní systémy. Mezi p┼Öední vystavovatele budou pat┼Öit firmy vyvíjející programové vybavení pro simula─Źní systémy, výrobní technologie, správu plánování výroby a management kvality. Své zastoupení zde bude mít i po─Źíta─Źem podporované konstruování v─Źetn─Ť softwaru pro r┼»zné sektory. Více informací najdete na t─Ťchto webových stránkách

30. 11. 2015

Procesn├ş anal├Żza a popt├ívkov├ę ┼Ö├şzen├ş pro Komoru da┼łov├Żch poradc┼» ─îR

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila procesní analýzu IS/ICT pro kancelá┼Ö Komory da┼łových poradc┼» ─îR. Cílem této analýzy bylo zmapovat interní a externí procesy organizace a stanovit po┼żadavky na po┼Öízení a implementaci informa─Źního systému kategorie ERP. Zárove┼ł s procesní analýzou spole─Źnost CVIS Consulting p┼Öipravila kancelá┼Öi Komory da┼łových poradc┼» ─îR kompletní zadávací dokumentaci pro realizaci výb─Ťrového ┼Öízení na dodavatele ERP systému. V pr┼»b─Ťhu 1. ─Źtvrtletí r. 2015 spole─Źnost CVIS Consulting na pokyn klienta uskute─Źnila také poptávkové ┼Öízení za ú─Źelem získání indikativních nabídek na ERP systém. Projekt byl ukon─Źen ve 2. ─Źtvrtletí r. 2015 p┼Öedáním všech po┼żadovaných dokument┼» a hodnotící zprávy k poptávkovému ┼Öízení k  dalšímu posouzení orgán┼»m Komory.

Foto/KDPCR - original

Komora da┼łových poradc┼» ─îR je právnickou osobou z┼Öízenou a existující na základ─Ť zákona ─Ź. 523/1992 Sb., o da┼łovém poradenství a Komo┼Öe da┼łových poradc┼», ve zn─Ťní pozd─Ťjších p┼Öedpis┼». Zabývá se podporou da┼łového poradenství, sdru┼żováním da┼łových poradc┼», ochranou a prosazováním jejich oprávn─Ťných zájm┼», zabezpe─Źováním odborné úrovn─Ť da┼łového poradenství a provád─Ťním kvalifika─Źních zkoušek uchaze─Ź┼» o profesi da┼łového poradce a jejich p┼Öípravou k této kvalifika─Źní zkoušce.

30. 8. 2015

┼ákolen├ş pro spole─Źnost J.K.R.

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť uskute─Źnila školení pro p┼Öedního ─Źeského producenta informa─Źních systém┼», spole─Źnost J.K.R. Školení bylo realizováno ve t┼Öech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétn─Ť bylo zam─Ť┼Öeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z ─Źeského trhu a jeho trend┼», konfrontaci s reálným sv─Ťtem zákazník┼» a jejich po┼żadavk┼», poskytnutí zp─Ťtné vazby z realizovaných projekt┼» a p┼Öípadových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produkt┼». Zvláštní d┼»raz byl kladen na zlepšení obchodní ─Źinnosti a na další rozvoj spole─Źnosti v produktové oblasti.

Foto/JKR - original

Školení absolvovali vedoucí pracovníci a obchodní specialisté spole─Źnosti J.K.R.

1. 6. 2015

PAPCEL vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP syst├ęmu

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila poradenství k výb─Ťru ERP systému a jeho dodavatele ve spole─Źnosti PAPCEL. Naše slu┼żby zahrnovaly realizaci procesní analýzy, vytvo┼Öení kompletní zadávací dokumentace a uskute─Źn─Ťní výb─Ťrového ┼Öízení ve dvou kolech. Informa─Źní systém bude ve spole─Źnosti PAPCEL pokrývat všechny klí─Źové procesy a ─Źinnosti, a to v oblastech plánování a ┼Öízení výroby, nákupní a prodejní logistiky, skladového hospodá┼Öství a expedice, projektového ┼Öízení, ┼Öízení vztah┼» se zákazníky a partnery, ┼Öízení zm─Ťn a kvality, ekonomiky a financí, majetku, lidských zdroj┼», podpory mana┼żerského rozhodování, správy dokument┼» a pracovních tok┼». Zahájení implementace je plánováno v roce 2015.

Foto/Papcel - original 

Akciová spole─Źnost PAPCEL je jediným tuzemským výrobcem stroj┼» a za┼Öízení pro papírenský pr┼»mysl. Vyrábí a dodává stroje a za┼Öízení pro kompletní linky papírenských stroj┼» a p┼Öípraven látky. Zajiš┼ąuje kusové dodávky, dodávky kompletních technologií, opravy, repase a rekonstrukce výrobních uzl┼». Pro dodaná za┼Öízení zabezpe─Źuje náhradní díly a kompletní servisní slu┼żby. Výrobní program dopl┼łuje o mo┼żností dodání a kompletní p┼Öestavby pou┼żitých papírenských stroj┼».

10. 10. 2014

P┼Öedn├í┼íka na semin├í┼Öi Business Intelligence - komplexn├ş mana┼żersk├ę ┼Öe┼íen├ş s vyu┼żit├şm IBM Cognos

Petr Sodomka, jednatel spole─Źnosti CVIS Consulting, uskute─Źnil odbornou p┼Öednášku pro ú─Źastníky seminá┼Öe  Business Intelligence - komplexní mana┼żerské ┼Öešení s vyu┼żitím IBM Cognos. Téma p┼Öednášky bylo zam─Ť┼Öeno na aktuální trendy trhu s podnikovými informa─Źními systémy, úkoly a o─Źekávané p┼Öínosy v oblasti podpory mana┼żerského rozhodování, jimi┼ż se nej─Źast─Ťji zabývají mana┼że┼Öi výrobních a obchodních organizací v ─îeské republice.

 
Foto/Orm - original 

 

Seminá┼Ö byl po┼Öádán spole─Źnostmi ORM, spol. s r.o, IBM ─îeská republika, spol. s r.o. a AVNET s.r.o. v Pavlov─Ť u Mikulova. Zú─Źastnilo se ho n─Ťkolik desítek vedoucích pracovník┼», ekonomických, finan─Źních ┼Öeditel┼» a IT specialist┼» z ─Źeských i slovenských výrobních a obchodních organizací.

1. 3. 2013

Srovn├ívac├ş anal├Żza IS/ICT pro spole─Źnost Prakab Pra┼żsk├í Kabelovna

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila srovnávací analýzu IS/ICT pro spole─Źnost Prakab Pra┼żská Kabelovna. Cílem této analýzy bylo porovnat n─Ťkolik variant mo┼żného vývoje IS/ICT. Sou─Źástí analytických prací bylo rovn─Ť┼ż zhodnocení silných a slabých stránek, hrozeb a p┼Öíle┼żitostí jednotlivých variant, rozbor rizik v dlouhodobém ─Źasovém horizontu a stanovení doporu─Źení.

Foto/Prakab - original
 

Spole─Źnost Prakab Pra┼żská Kabelovna se zabývá výrobou elektrických a telekomunika─Źních kabel┼» pro ─îeskou republiku i pro západní a východní Evropu. Je sou─Źástí uskupení firem pod vedením SKB se sídlem v Rakousku.

1. 12. 2012

Frentech Aerospace vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP syst├ęmu

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila poradenství k výb─Ťru ERP systému a jeho dodavatele ve spole─Źnosti Frentech Aerospace. Výb─Ťrovému ┼Öízení p┼Öedcházelo stanovení po┼żadavk┼» a zpracování zadávací dokumentace. Informa─Źní systém bude ve spole─Źnosti Frentech Aerospace pokrývat všechny klí─Źové procesy a ─Źinnosti, a to v oblastech výroby, ┼Öízení kvality, financí, vnit┼Öní logistiky, nákupu, prodeje a správy dokument┼». Zahájení rutinního provozu je plánováno v roce 2013.   

Foto/Frentech Aerospace - original

 

Spole─Źnost Frentech Aerospace se sídlem v Brn─Ť je kvalifikovaným dodavatelem p┼Öedevším pro letecký a vesmírný pr┼»mysl, elektrotechnický pr┼»mysl, producenty léka┼Öské, vakuové a p┼Öístrojové techniky, mikrovlnných radarových a rádiových systém┼». Spole─Źnost se také aktivn─Ť podílí na dodávkách p┼Öi realizaci projekt┼» ESO a ESA. Veškerou svou produkci vyvá┼żí do zemí EU, USA a Asie.

15. 10. 2012

┼ákolen├ş pro spole─Źnost Oracle

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť uskute─Źnila školení pro jednoho z nejv─Ťtších sv─Ťtových dodavatel┼» IS/ICT, spole─Źnost Oracle a její partnerské organizace v ─îeské republice. Školení bylo realizováno ve t┼Öech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétn─Ť bylo zam─Ť┼Öeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z ─Źeského trhu a jeho trend┼», konfrontaci s reálným sv─Ťtem zákazník┼» a jejich po┼żadavk┼», poskytnutí zp─Ťtné vazby z realizovaných projekt┼» a p┼Öípadových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produkt┼». Zvláštní d┼»raz byl kladen na ┼Öízení nep┼Öímého obchodního modelu, který spole─Źnost pou┼żívá pro dodávky informa─Źních systém┼» Oracle JD Edwards EnerpriseOne a Oracle E-Business Suite.

Foto/Oracle - original

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci, obchodní, marketingoví a produktoví specialisté spole─Źnosti Oracle Czech a jejich partnerských organizací Algotech BSC, ARC Consulting, Care Consulting Group, Neit Consulting a U&Sluno.

15. 09. 2012

Spole─Źnosti VIADRUS a MS UTILITIES & SERVICES za pomoci CVIS Consulting vybraly dodavatele ERP syst├ęmu

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila poradenství k výb─Ťru ERP systému a jeho dodavatele ve spole─Źnostech VIADRUS a MS UTILITIES & SERVICES. Sou─Źástí poskytnutých slu┼żeb bylo definování po┼żadavk┼» a zpracování zadávací dokumentace, organizace a vyhodnocení výb─Ťrového ┼Öízení a poradenství p┼Öi smluvním zajišt─Ťní dodávky informa─Źního systému, implementa─Źního projektu a servisních slu┼żeb. Cílem nasazení nového informa─Źního systému je vytvo┼Öit nezbytné p┼Öedpoklady pro podstatné zvýšení efektivity a ú─Źinnosti veškerých podnikových proces┼» v uvedených spole─Źnostech a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu. V obou spole─Źnostech bude informa─Źní systém vyu┼żívat a┼ż 400 u┼żivatel┼», a to v oblastech plánování a ┼Öízení výroby, technické p┼Öípravy výroby, nákupu, prodeje, financí, ú─Źetnictví a pro podporu strategického ┼Öízení. Jednotlivé moduly nového informa─Źního systému budou do provozu uvád─Ťny postupn─Ť, celý projekt implementace bude dokon─Źen ve t┼Öetím ─Źtvrtletí roku 2013.  

Foto/ZDB - original

 

Akciové spole─Źnosti VIADRUS a MS UTILITIES & SERVICES jsou nástupnickými organizacemi významné ─Źeské strojírenské a hutní spole─Źnosti ┼ŻDB GROUP. Spole─Źnost VIADRUS pat┼Öí k p┼Öedním ─Źeským výrobc┼»m kotl┼» a litinových radiátor┼», litinových odlitk┼» a dalších výrobk┼» z oblasti topená┼Öské techniky, své výrobky exportuje do více jak 30 zemí ─Źty┼Ö kontinent┼». Spole─Źnost MS UTILITIES & SERVICES podniká v oblasti výroby a distribuce energetických médií a zabývá se dále poskytováním slu┼żeb v oblasti odpadového hospodá┼Öství, dopravy, informa─Źních a telekomunika─Źních systém┼».  

2. 7. 2012

┼ákolen├ş pro spole─Źnost DC Concept

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť uskute─Źnila školení pro p┼Öedního ─Źeského producenta informa─Źních systém┼», spole─Źnost DC Concept a její partnerské organizace. Školení bylo realizováno ve t┼Öech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétn─Ť bylo zam─Ť┼Öeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z ─Źeského trhu a jeho trend┼», konfrontaci s reálným sv─Ťtem zákazník┼» a jejich po┼żadavk┼», poskytnutí zp─Ťtné vazby z realizovaných projekt┼» a p┼Öípadových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produkt┼». Zvláštní d┼»raz byl kladen na ┼Öízení nep┼Öímého obchodního modelu, který spole─Źnost pou┼żívá pro dodávky informa─Źního systému QI.

Foto/QI - original

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci, obchodní a produktoví specialisté, marketingoví a servisní pracovníci spole─Źnosti DC Concept a jejich partnerských organizací BP Soft, EXAS, DINGO, OR-NEXT, M.I.S.S., lentea.com, KAISER DATA, PC HELP, Melzer, FPO a JR Group.

5. 4. 2012

┼ákolen├ş pro spole─Źnost Minerva ─îesk├í republika

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť realizovala školení pro jednoho z nejv─Ťtších systémových integrátor┼» v ─îR a dodavatele informa─Źních systém┼» do výrobních a distribu─Źních firem, spole─Źnost Minerva ─îeská republika. Školení bylo realizováno ve t┼Öech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétn─Ť bylo zam─Ť┼Öeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z ─Źeského trhu a jeho trend┼», konfrontaci s reálným sv─Ťtem zákazník┼» a jejich po┼żadavk┼», poskytnutí zp─Ťtné vazby z realizovaných projekt┼» a p┼Öípadových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produkt┼». 

Foto/Minerva - original

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci spole─Źnosti, obchodní specialisté, marketingoví a servisní pracovníci.

22. 3. 2012

Audit IS/ICT ve spole─Źnosti VAPOL CZ

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť realizovala audit IS/ICT ve spole─Źnosti VAPOL CZ, která je významným tuzemským dodavatelem ta┼żných za┼Öízení pro osobní a dodávkové automobily. Cílem auditu bylo analyzovat stav  IS/ICT, jejich vyu┼żití p┼Öi automatizaci klí─Źových proces┼» pomocí ERP systému a stanovení doporu─Źení dalšího rozvoje. 

Foto/Vapol - original

 

Audit byl proveden jako subdodávka v rámci dlouhodobého projektu zam─Ť┼Öeného na implementaci strategického ┼Öízení, který ve spole─Źnosti realizuje skupina poradc┼» vedených jedním z p┼Öedních ─Źeských specialist┼» na tuto oblast, Mgr. Vladimírem Prinke, MBA.

5. 12. 2011

┼ákolen├ş pro spole─Źnost Asseco Solutions

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť realizovala školení pro nejv─Ťtšího tuzemského výrobce ERP systém┼», spole─Źnost Asseco Solutions. Školení bylo realizováno ve t┼Öech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétn─Ť bylo zam─Ť┼Öeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z ─Źeského trhu a jeho trend┼», konfrontaci s reálným sv─Ťtem zákazník┼» a jejich po┼żadavk┼», poskytnutí zp─Ťtné vazby z realizovaných projekt┼» a p┼Öípadových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produkt┼». 

Foto/Asseco - maly

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci spole─Źnosti, obchodní specialisté, produktoví mana┼że┼Öi, marketingoví a servisní pracovníci.

30. 11. 2011

┼ákolen├ş pro spole─Źnosti IFS Czech a ALTEC

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť realizovala školení pro alianci spole─Źností IFS Czech a ALTEC. Školení bylo realizováno ve t┼Öech hlavních oblastech: trh, obchod a konkurence. Konkrétn─Ť bylo zam─Ť┼Öeno na poskytnutí praktických znalostí a zkušeností z ─Źeského trhu a jeho trend┼», konfrontaci s reálným sv─Ťtem zákazník┼» a jejich po┼żadavk┼», zvlášt─Ť pak z výrobních podnik┼», poskytnutí zp─Ťtné vazby z realizovaných projekt┼» a p┼Öípadových studií, podrobnou analýzu konkurence a jejich produkt┼». 

Foto/IFS - stredni

 

Školení absolvovali vedoucí pracovníci obou spole─Źností, obchodní specialisté, marketingoví pracovníci i odborní konzultanti.

15. 11. 2011

CVIS Consulting ├║sp─Ť┼ín─Ť dokon─Źil 2. etapu v├Żzkumu ve v├Żrobn├şch podnic├şch

Spole─Źnost CVIS Consulting ukon─Źila 2. etapu projektu nazvaného Výzkum stavu a po┼żadavk┼» na informa─Źní systémy a technologie ve výrobních podnicích v ─îR. Projekt byl zam─Ť┼Öen na zkoumání podnikových proces┼», investi─Źních zám─Ťr┼», stavu a po┼żadavk┼» na informa─Źními systémy a technologie a dalších oblastí v ─Źeských výrobních podnicích. Projekt navázal na první etapu, její┼ż výsledky byly v roce 2009 úsp─Ťšn─Ť p┼Öedstaveny zadavateli - spole─Źnosti Microsoft

Foto/CVIS - original

 

Spole─Źnost CVIS Consulting p┼Öipravila podrobnou analytickou studii zahrnující ob─Ť etapy výzkumu (celkový vzorek 60 organizací), která je nyní k dispozici všem zájemc┼»m. Bli┼żší informace o jejím obsahu a podmínkách poskytnutí získáte zde: http://www.cvisconsulting.cz/kontakt/.

30. 10. 2011

Poradenstv├ş k smluvn├şmu zaji┼ít─Ťn├ş implementa─Źn├şho projektu ve spole─Źnosti Radeton

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila poradenství ke smluvnímu zajišt─Ťní implementa─Źního projektu ve spole─Źnosti Radeton. Spole─Źnost vybrala nový informa─Źní systém a p┼Öitom vyu┼żila našich slu┼żeb k odbornému posouzení smluvního vztahu s jeho dodavatelem.   

Foto/Radeton - original

 

Spole─Źnost Radeton se sídlem v Brn─Ť poskytuje produkty pro vyty─Źení in┼żenýrských sítí a lokalizaci jejich poruch. Zajiš┼ąuje rovn─Ť┼ż poprodejní technickou podporu, odborné seminá┼Öe, konzultace a p┼Öíslušné certifikace.

10. 2. 2011

Spole─Źnost SOPO za pomoci CVIS Consulting vybrala dodavatele ERP syst├ęmu

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila poradenství k výb─Ťru ERP systému a jeho dodavatele ve spole─Źnosti SOPO. Výb─Ťrovému ┼Öízení p┼Öedcházela procesní analýza, stanovení po┼żadavk┼» a zpracování zadávací dokumentace. Informa─Źní systém bude ve spole─Źnosti Ponast pokrývat všechny klí─Źové procesy a ─Źinnosti, a to v oblastech výroby, ┼Öízení kvality, financí, vnit┼Öní logistiky a skladového hospodá┼Öství, nákupu, prodeje a servisu. Spole─Źnost bude vyu┼żívat také odvád─Ťní výroby pomocí ─Źárových kód┼». Implementace ERP systému bude zahájena po─Źátkem roku 2012. CVIS Consulting bude zajiš┼ąovat odborný dohled nad implementa─Źním projektem.  

Foto/SOPO - original

 

Spole─Źnost SOPO se sídlem v Modleticích u Prahy je sou─Źástí skupiny SOPO GROUP. Specializuje se na navíjení a kompletní výrobu rotor┼» a stator┼» všech typ┼» elektromotor┼». Spole─Źnost vyrábí malé, st┼Öední i velké série rotor┼» a stator┼». SOPO GROUP dosahuje ro─Źního obratu 8 mil. eur s meziro─Źním nár┼»stem a┼ż 20 %. Export skupiny dosahuje a┼ż 90 % její produkce.

4. 1. 2011

Ponast za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP syst├ęmu a zah├íjil implementa─Źn├ş projekt

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila poradenství k výb─Ťru ERP systému a jeho dodavatele ve spole─Źnosti Ponast. Výb─Ťrovému ┼Öízení p┼Öedcházela procesní analýza, stanovení po┼żadavk┼» a zpracování zadávací dokumentace. Informa─Źní systém bude ve spole─Źnosti Ponast pokrývat všechny klí─Źové procesy a ─Źinnosti, a to v oblastech výroby, ┼Öízení kvality, financí, vnit┼Öní logistiky, nákupu, prodeje a správy dokument┼». Spole─Źnost bude vyu┼żívat také odvád─Ťní výroby pomocí ─Źárových kód┼». P┼Öedání do rutinního provozu je plánováno na druhé ─Źtvrtletí roku 2011. CVIS Consulting bude zajiš┼ąovat odborný dohled nad implementa─Źním projektem.  

Foto/Ponast - original

 

Spole─Źnost Ponast se sídlem ve Valašském Mezi┼Öí─Źí je p┼Öedním ─Źeským výrobcem automatických teplovodních kotl┼» na d┼Öevní pelety, které úsp─Ťšn─Ť uvádí do provozu nejen na ─Źeském trhu, ale také v dalších zemích Evropské unie. Tyto kotle slou┼żí k ekologickému vytáp─Ťní. Vyu┼żívají jako palivo obnovitelné zdroje energie a spl┼łují p┼Öísné tepeln─Ť technické a emisní parametry. Spole─Źnost dále vyrábí podzemní hydranty a zajiš┼ąuje slu┼żby pro ┼żelezni─Źní spole─Źnosti a v oblasti rekonstrukce kabelových sítí. 

10. 10. 2010

─Ä├íbel ─Ź├şh├í v detailech

Tak zní název rozhovoru, který ─Źasopisu Podnikatel poskytl Petr Sodomka, jednatel spole─Źnosti CVIS Consulting.

Foto/Podnikatel - original

 

"Výb─Ťr a implementace informa─Źního systému, stejn─Ť investice do IS/ICT není zále┼żitost pro laiky. Jediný prost┼Öedek, kterým lze vybrat vhodné ┼Öešení a dodavatele je transparentní výb─Ťrové ┼Öízení. Velice ovšem zále┼żí na tom, jak je p┼Öipraveno a organizováno, a to do nejmenších detail┼»," ┼Öíká v rozhovoru Petr Sodomka.

Celý rozhovor si m┼»┼żete p┼Öe─Źíst v ┼Öíjnovém ─Źísle ─Źasopisu na stran─Ť 12. Jeho online verze je dostupná na webu www.podnikatel-info.cz.

30. 09. 2010

LOKART za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP syst├ęmu a zah├íjil implementa─Źn├ş projekt

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila poradenství k výb─Ťru ERP systému a jeho dodavatele pro spole─Źnost LOKART. Výb─Ťrovému ┼Öízení p┼Öedcházela procesní analýza, stanovení po┼żadavk┼» a zpracování zadávací dokumentace. Tyto p┼Öípravné práce CVIS Consulting provedl b─Ťhem prvního pololetí roku 2010. Následn─Ť zorganizoval výb─Ťrové ┼Öízení, a to v souladu s dota─Źním programem ICT v podnicích, pomocí n─Ťho┼ż LOKART bude po┼Öízení a nasazení informa─Źního systému financovat.

Spole─Źnost Karat Software, její┼ż nabídku LOKART vyhodnotil ve výb─Ťrovém ┼Öízení jako nejvýhodn─Ťjší, zahájila projekt p┼Öedimplementa─Źní analýzou, jejím┼ż cílem je up┼Öesnit celkový koncept p┼Öedpokládaného ┼Öešení. V první fázi projektu budou informa─Źním systémem pokryty veškeré ekonomické, logistické a HR procesy. Tato etapa bude ukon─Źena na konci roku 2010. Následn─Ť bude zahájena implementace v oblasti plánování a ┼Öízení výroby a jejího odvád─Ťní pomocí systému ─Źárových kód┼». CVIS Consulting bude provád─Ťt v pr┼»b─Ťhu celého projektu odborný dohled nad jeho realizací.

Foto/Lokart - original

 

LOKART je nejstarší soukromou kartoná┼żí ve zlínském regionu. Byla zalo┼żena ji┼ż v roce 1991 a po deseti letech úsp─Ťšného podnikání se za┼Öadila mezi p─Ťt nejv─Ťtších zpracovatel┼» lepenek v ─îR s výhradn─Ť ─Źeským kapitálem. K hlavním produkt┼»m spole─Źnosti pat┼Öí obaly z vlnitých, hladkých a kašírovaných lepenek.

17. 3. 2010

CVIS Consulting dokon─Źil v├Żb─Ťrov├ę ┼Ö├şzen├ş na ERP syst├ęm ve spole─Źnosti Pla─Źek

Spole─Źnost CVIS Consulting úsp─Ťšn─Ť dokon─Źila poradenství k výb─Ťru ERP systému a jeho dodavatele ve spole─Źnosti Pla─Źek. Výb─Ťrovému ┼Öízení p┼Öedcházela procesní analýza, stanovení po┼żadavk┼» a zpracování zadávací dokumentace. Tyto p┼Öípravné práce CVIS Consulting provedl v pr┼»b─Ťhu ledna a února 2010. Spole─Źnost Pla─Źek zahájí implementa─Źní projekt po─Źátkem dubna 2010. Jeho cílem bude integrovat veškeré klí─Źové procesy firmy v rámci jednoho ERP ┼Öešení, a to nap┼Öí─Ź mate┼Öskou i všemi dce┼Öinými spole─Źnostmi. Ukon─Źení první fáze implementa─Źního projektu je plánováno na konec druhého ─Źtvrtletí letošního roku.

 
Foto/Placek - original

 

Firma Pla─Źek je velkoobchodní spole─Źnost zabývající se chovatelskými pot┼Öebami a krmivy s nejv─Ťtším ro─Źním obratem v ─îeské republice. Spole─Źnost je významným zam─Ťstnavatelem v regionu a respektovaným partnerem v celé ┼Öad─Ť zemí sv─Ťta. V sou─Źasnosti aktivn─Ť p┼»sobí prost┼Öednictvím sesterských spole─Źností na Slovensku, v Rusku, v Lotyšsku.

15. 1. 2010

CVIS Consulting spolupracuje na semin├í┼Ö├şch k dota─Źn├şmu programu ICT v podnic├şch

Dotace z programu ICT v podnicích t┼Öemi úhly pohledu - to ve zkratce podnikatel┼»m nabízí š┼ł┼»ra jedenácti regionálních seminá┼Ö┼», nazvaná Vyu┼żijte mo┼żná poslední vlnu dotací z EU na po┼Öízení informa─Źního systému! T┼Öi jedine─Źné pohledy na projekty programu ICT v podnicích zprost┼Öedkují b─Ťhem seminá┼Ö┼» zástupci agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, spole─Źností CVIS Consulting a Minerva ─îeská republika. 

První pohled od zástupce agentury CzechInvest p┼Öináší informace o aktuální t┼Öetí výzv─Ť programu ICT v podnicích, která se naplno rozb─Ťhne v lednu 2010. "Pro podnikatele je tentokrát p┼Öipraveno p┼»l miliardy korun, minimáln─Ť 350 tisíc a maximáln─Ť 20 milion┼» na jeden projekt. Dotaci mohou získat malé a st┼Öední podniky z oblasti zpracovatelského pr┼»myslu, výzkumu a vývoje a strategických slu┼żeb," vyjmenovává Alexandra Rudyšarová, generální ┼Öeditelka agentury CzechInvest.

Druhý pohled se v─Ťnuje zásadám úsp─Ťšné realizace projektu a zkušenostem z praxe a p┼Öednese jej Petr Sodomka ze spole─Źnosti CVIS Consulting. "Z poradenské praxe víme, jakých chyb se ┼żadatelé o dotaci nej─Źast─Ťji dopoušt─Ťjí a jaký dopad pak mají na efektivnost implementace informa─Źního systému. Na seminá┼Öích poukazujeme nejenom na chyby a jejich d┼»sledky, ale také vysv─Ťtlujeme, jak správn─Ť postupovat p┼Öi realizaci celého projektu," ┼Öíká Petr Sodomka.

Foto/Seminare-loga - original

 

Vladimír Bartoš ze spole─Źnosti Minerva ─îeská republika pak dodává t┼Öetí pohled dodavatele na projekty programu ICT v podnicích. Podnikatele upozor┼łuje na zásady výb─Ťru vhodného informa─Źního systému a nabízí zkušenosti z úsp─Ťšn─Ť zrealizovaných projekt┼». "Ú─Źastníci získají jasné informace o tom, co by m─Ťl um─Ťt jejich podnikový informa─Źní systém, aby ú─Źinn─Ť podpo┼Öil jejich podnikání. Dozv─Ťdí se, jak vypsat výb─Ťrové ┼Öízení, aby zvít─Ťzil pro n─Ť nejvhodn─Ťjší podnikový informa─Źní systém a v neposlední ┼Öad─Ť jak postupovat, aby po┼Öízení a zavedení podnikového informa─Źního systému bylo v maximální mí┼Öe zaplaceno z dotací EU," vysv─Ťtluje Vladimír Bartoš.

Seminá┼Öe jsou ur─Źeny zejména zástupc┼»m top managementu malých a st┼Öedních výrobních podnik┼» a uskute─Źní se v 11 ─Źeských krajích od listopadu 2009 do b┼Öezna 2010. Pro registrované ú─Źastníky je vstup na seminá┼Öe bezplatný. P┼Öihlašování probíhá prost┼Öednictvím registra─Źního formulá┼Öe na t─Ťchto webových stránkách. Na stejném míst─Ť budou pr┼»b─Ť┼żn─Ť dopl┼łované informace k jednotlivým seminá┼Ö┼»m.

Mediálním partnerem seminá┼Ö┼» je m─Ťsí─Źník IT Systems.

10. 8. 2009

SPUR za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP syst├ęmu a zah├íjil implementa─Źn├ş projekt

Spole─Źnost SPUR, významný ─Źeský producent plastových výrobk┼», vybrala pro kompletní podnikové ┼Öízení ERP systém IFS Aplikace. Dodávku zajistí spole─Źnost ALTEC, p┼Öední ─Źeský dodavatel informa─Źních systém┼» a implementa─Źní partner spole─Źnosti IFS Czech. IFS Aplikace budou pokrývat všechny klí─Źové procesy a ─Źinnosti spole─Źnosti SPUR v oblastech výroby, ┼Öízení kvality, financí, distribuce, podpory prodeje v─Źetn─Ť CRM, údr┼żby a správy majektu, projektového ┼Öízení a správy dokument┼». Spole─Źnost bude vyu┼żívat také odvád─Ťní výroby pomocí ─Źárových kód┼». Dodávku ERP systému bude dopl┼łovat hardwarové ┼Öešení, které obsahuje dodávku a instalaci serveru. P┼Öedání do rutinního provozu je plánováno na první ─Źtvrtletí roku 2010.

 
Foto/SPUR - stredni

 

Spole─Źnost CVIS Consulting p┼»sobila u tohoto projektu jako poradce, který m─Ťl za úkol provést kompletní strategickou a procesní analýzu, p┼Öipravit zadávací dokumentaci pro realizaci výb─Ťrového ┼Öízení dle programu ICT v podnicích a nezávisle posoudit, která z nabídek nejlépe odpovídá pot┼Öebám spole─Źnosti. Po úsp─Ťšn─Ť ukon─Źeném výb─Ťrovém ┼Öízení CVIS Consulting dále poskytl poradenství k  zajišt─Ťní smluvního vztahu mezi klientem a dodavatelem informa─Źního systému a v následujícím období bude uskute─Ź┼łovat odborný dohled nad implementa─Źním projektem.

30. 5. 2009

VARIANT plus za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP syst├ęmu

Spole─Źnost VARIANT plus, která pat┼Öí k p┼Öedním velkoobchodním prodejc┼»m bezpe─Źnostních a dalších elektronických systém┼» pro komer─Źní budovy i objekty ur─Źené k bydlení, vybrala pro kompletní podnikové ┼Öízení ERP systém ABRA G4. Dodávku zajiš┼ąuje spole─Źnost ABRA Software, významný ─Źeský producent podnikových informa─Źních systém┼». ABRA G4 bude komplexn─Ť pokrývat celý hodnototvorný ┼Öet─Ťzec firmy a veškeré podp┼»rné procesy. Zajímavostí projektu je nasazení a integrace kontaktního centra v rámci ERP systému ur─Źeného k ┼Öízení aktivního i pasivního telemarketingu.

Foto/Variant - stredni
 

Spole─Źnost CVIS Consulting p┼»sobila u tohoto projektu jako poradce, který m─Ťl za úkol  p┼Öipravit zadávací dokumentaci pro realizaci výb─Ťrového ┼Öízení a nezávisle posoudit, která z nabídek nejlépe odpovídá pot┼Öebám spole─Źnosti VARIANT plus. Po úsp─Ťšn─Ť ukon─Źeném výb─Ťrovém ┼Öízení CVIS Consulting dále poskytl konzulta─Źní slu┼żby k zajišt─Ťní smluvního vztahu mezi klientem a dodavatelem informa─Źního systému.

30. 4. 2009

CVIS Consulting ├║sp─Ť┼ín─Ť dokon─Źil v├Żzkum ve v├Żrobn├şch podnic├şch ─îR pro spole─Źnost Microsoft

Spole─Źnost CVIS Consulting ukon─Źila projekt nazvaný Výzkum stavu a po┼żadavk┼» na informa─Źní systémy a technologie ve výrobních podnicích v ─îR, který se zabýval zkoumáním podnikových proces┼», investi─Źních zám─Ťr┼», stavem a po┼żadavky na informa─Źními systémy a technologie a dalšími oblastmi ve 40 ─Źeských výrobních podnicích. Výsledky výzkumu byly úsp─Ťšn─Ť p┼Öedstaveny zadavateli - spole─Źnosti Microsoft

Foto/Microsoft - stredni

 

Nyní spole─Źnost CVIS Consulting p┼Öipravuje k uve┼Öejn─Ťní podrobnou analytickou studii, která bude k dispozici všem respondent┼»m a také kolektivním ─Źlen┼»m Centra pro výzkum informa─Źních systém┼».

1. 10. 2008

CVIS Consulting usp─Ťl ve v├Żb─Ťrov├ęm ┼Ö├şzen├ş na poradensk├ę slu┼żby pro ROP St┼Öedn├ş Morava

Regionální rada regionu soudr┼żnosti St┼Öední Morava, které p┼Öedsedá hejtman Zlínského kraje, zvolila ve výb─Ťrovém ┼Öízení spole─Źnost CVIS Consulting jako nezávislého poradce pro projekt výb─Ťru dodavatele a implementace mana┼żerského informa─Źního systému ur─Źeného k ┼Öízení ROP St┼Öední Morava.

Úkolem CVIS Consulting je provést analýzu proces┼», po┼żadavk┼» na funkcionality a technologie ┼Öešení informa─Źního systému v organizaci. Sou─Źástí poradenského projektu je rovn─Ť┼ż vytvo┼Öení zadávací dokumentace pro výb─Ťr ┼Öešení a dodavatele mana┼żerského informa─Źního systému.

Regionální opera─Źní program regionu soudr┼żnosti St┼Öední Morava p┼Öedstavuje klí─Źový strategický programový nástroj p┼Öi realizaci projekt┼» podporovaných ze strukturálních fond┼» EU v pr┼»b─Ťhu programového období let 2007 – 2013. Tento byl realizován na základ─Ť rozhodnutí Asociace kraj┼» ─îR a usnesení vlády ─Ź. 245/2005. Regionální rada regionu soudr┼żnosti St┼Öední Morava zabezpe─Źuje vypracování a realizaci program┼» spolufinancovaných z fond┼» EU, konkrétn─Ť administraci Regionálního opera─Źního programu St┼Öední Morava. Rozhoduje o vyu┼żití finan─Źních prost┼Öedk┼» na jednotlivá opat┼Öení a aktivity, odpovídá za jejich efektivní vyu┼żívání.

Foto/ROP - original
 

Pro programové období 2007-2013 bylo p┼Öipraveno v ─îR celkem 7 regionálních opera─Źních program┼», které dohromady disponují celkem cca 4 659 000 000 EUR pro podporu projekt┼» urychlujících rozvoj region┼» ─îR, posilování jejich konkurenceschopnosti, zlepšování ┼żivotní úrovn─Ť obyvatel a zvyšování kvality ┼żivotního prost┼Öedí.

17. 7. 2008

IMTRADEX za pomoci CVIS Consulting vybral dodavatele ERP syst├ęmu a zah├íjil implementa─Źn├ş projekt

P┼Öední dodavatel skladovacích systém┼» v ─îeské Republice, akciová spole─Źnost IMTRADEX, vybral pro kompletní podnikové ┼Öízení ERP systém IFS Aplikace. Dodávku zajistí spole─Źnost ALTEC, implementa─Źní partner spole─Źnosti IFS Czech. IFS Aplikace budou pokrývat komplexn─Ť ─Źinnosti spole─Źnosti IMTRADEX v oblastech výroby, ┼Öízení kvality, financí, distribuce, podpory prodeje v─Źetn─Ť CRM, údr┼żby, projektového ┼Öízení a správy dokument┼». V oblasti výroby bude spole─Źnost vyu┼żívat také odvád─Ťní výroby pomocí ─Źárových kód┼». Dodávku ERP systému bude dopl┼łovat hardwarové ┼Öešení, které obsahuje dodávku a instalaci serveru. Projekt je rozvr┼żen do etap s plánovaným rutinním provozem od ledna 2009.

Foto/Imtradex - original
 

Spole─Źnost CVIS Consulting p┼»sobila u tohoto projektu jako nezávislý poradce, který m─Ťl za úkol zpracovat procesní analýzu a p┼Öipravit zadávací dokumentaci pro realizaci výb─Ťrového ┼Öízení podle zásad rozvojového programu ICT v podnicích. Po úsp─Ťšn─Ť ukon─Źeném výb─Ťrovém ┼Öízení CVIS Consulting poskytuje spole─Źnosti IMTRADEX odborný dohled nad implementací informa─Źního systému.

Copyright © 2008, CVIS Consulting s. r. o. | Designed by Bajola